چاپ شانزدهم تسخیرشدگان داستایفسکی در نمایشگاه کتاب

چاپ شانزدهم تسخیرشدگان داستایفسکی در نمایشگاه کتاب

تسخیرشدگان (جن زدگان) عنوان یکی از شاخص ترین آثار داستایفسکی نویسنده بزرگ روسیه است. انتشارات نگاه چاپ شانزدهم این کتاب را با ترجمه ای از علی‌اصغر خبره‌زاده در دست انتشار دارد و در نمایشگاه کتاب تهران به علاقه مندان عرضه خواهد کرد....
فرهنگ و جامعه در دست انتشار

فرهنگ و جامعه در دست انتشار

انتشارات نگاه کتاب فرهنگ و جامعه اثر ریموند ویلیامز، نویسنده و متفکر حوزه‌ی مطالعات فرهنگی را، با ترجمه ای از علی‌اکبر معصوم‌بیگی و نسترن موسوی در دست انتشار دارد. این کتاب کوششی است گسترده برای پرداختن جامع به سیر تحول مفهوم فرهنگ و ادبیات، ارتباط آن با جامعه و نیز...
“سیمای زنی در میان جمع” با انتشارات نگاه

“سیمای زنی در میان جمع” با انتشارات نگاه

انتشارات نگاه ترجمه ای از “سیمای زنی در میان جمع” اثر شاخص هاینریش بل ، نویسنده ی شهیر آلمانی را در دست انتشار دارد. بل در این اثر هم از جامعه سرمایه‌داری و هم از نظام کمونیستی انتقاد می‌کند. به همین دلیل کتاب او با حذف بسیاری از قسمت‌ها در شوروی به چاپ...
اولین ترجمه از “صلیب بدون عشق” با انتشارات نگاه

اولین ترجمه از “صلیب بدون عشق” با انتشارات نگاه

صلیب بدون عشق عنوان رمانی از هاینریش بل ، نویسنده بزرگ آلمانی است که برای اولین بار ترجمه ای از آن در بازار کتاب فارسی زبانان عرضه خواهد شد. انتشارت نگاه نسخه ای از این کتاب را با ترجمه ای از سارنگ ملکوتی _از زبان آلمانی_ در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد کرد. صلیب بدون عشق...
چاپِ دوباره‌یِ کتابِ موسیقیِ شمسِ لنگرودی

چاپِ دوباره‌یِ کتابِ موسیقیِ شمسِ لنگرودی

کتاب موسیقی (اشعاری در ستایش سازها) شامل 39 شعر از شمس لنگرودی شاعرِ شهیرِ نوپرداز، در ستایش سازهاست. سازهایی که صدای‌شان سراسر عمر با ما هستند. این شعرها با توجه به تاریخ پرفراز و نشیب و شکل‌های زندۀ سازها نوشته شده است. این کتاب ادای دین شاعر است به هر کدام از این...

Pin It on Pinterest