دیوان ملک الشعرای بهار به چاپ پنجم رسید

دیوان ملک الشعرای بهار به چاپ پنجم رسید

هنر شاعری بهار را بعد قصیده و تصنیف باید در مثنوی‌های او دید، مثنوی‌های کوتاه و بلندی که شمار آنها به بیش از هشتاد می‌رسد. در این میان مثنوی‌هایی که در بحر حدیقه سنایی یا شاهنامه فردوسی یا سبحه الابرار جامی سروده‌است بسیار جلب نظر می‌کند و در آنها از لحاظ شیوه گفتار...
هنر در گذر زمان به چاپ نوزدهم رسید

هنر در گذر زمان به چاپ نوزدهم رسید

مخاطب در این کتاب با آثار هنری برجسته‌ تاریخ، ویژگی‌های اختصاصی هر اثر و همچنین شرایطی که هنرمندان اقدام به آفرینش‌ آن‌ها کرده‌اند، تاثیرگذاری‌ها و تاثیرپذیری‌ها، سبک‌ها گوناگون هنری و همچنین با زندگی، آثار، فعالیت‌ها و شیوه و سبک و سیاق هنری هنرمندان بزرگ تاریخ آشنا...

Pin It on Pinterest