(021) 66480377-66975711

شنیدن صدای تاریخ: معرفی و بررسی کتاب تاریخ سیاسی جهان

روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی به بررسی تاریخ سیاسی جهان پرداخته است

سایه اگزیستانسیالیسم: نگاهی فلسفی به آثار داستایفسکی

روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی به بررسی فلسفی آثار داستایفسکی پرداخته است

معرفی مختصر و مفید کتاب «فرهنگ مدارا» نوشتۀ حافظ موسوی

در صفحه “کتابخانه” روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی«فرهنگ مدارا»  نوشتۀ حافظ موسوی منتشر شده در انتشارات نگاه معرفی شده است

تاریخ شفاهی دوبله: معرفی مختصر و مفید کتاب «نرم تر از بانگ پرها»

تاریخ شفاهی دوبله: معرفی مختصر و مفید کتاب «نرم تر از بانگ پرها» به تالیف و گردآوری صادق وفایی موسسه انتشارات نگاه

تهاجم فرهنگ غرب به شرق: معرفی مختصر و مفید کتاب «شکسپیر در شوروی»

در صفحه “کتابخانه” روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی«شکسپیر در شوروی»  نوشته آلکساندر نیکولیوکین معرفی شده است

فلسفۀ ادبیات آلمانی: معرفی مختصر “ادبیات آلمانی در قرن بیستم”

در صفحه “کتابخانه” روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی«ادبیات آلمانی در قرن بیستم» نوشته حسن نکوروح معرفی شده است که در ادامه می خوانید:

آزادی برابری برادری: معرفی مختصر “فرزندان انقلاب”

در صفحه “کتابخانه” روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی«فرزندان انقلاب» نوشته رابرت جیلدیا معرفی شده است که در ادامه می خوانید

کتاب‌های تازه

کتاب‌های پرفروش

کتاب‌های پرطرفدار