وبلاگ

کتاب 81490 با ترجمه احمد شاملو منتشر شد .

در  تمام طول مدت برنامه‌ی هواخوری، سگ‌های گرسنه و  عاصی نگهبان، در  ایوانی که از  بالا روی حیاط کوچک سه متر  در  سه متر  مخصوص «گردش زندانیان» پیش آمده است، جست و  خیز  می‌کنند، بی‌قراری می‌کنند و  پارس می‌کنند. شنیدن صدای این دشمنان بی‌جهت، و  مشاهده‌ی حرکات خشمناکانه‌ی دیوانه‌وارشان تحمل ناپذیر  است…

این سه دقیقه‌ی گران‌بها را هم که ماهی یک بار، از  سلول سرپوشیده‌ی همیشگی بیرون‌مان می‌آرند تا در  یک سلول دیگر  _ منتها از  نوع بدون سقفش _ قدم بزنیم و  با تجدید خاطره‌ی آزادی و  صلح آرامشی به هم برسانیم، با نشان دادن چنگ و  دندان سگ‌هایشان زهرمارمان می‌کنند.

 

نوشتن دیدگاه