(021) 66480377-66975711

جرم قاچاق کتاب با مجازاتش برابر نیست

روزنامه همشهری با انتشار یادداشتی از علیرضا رئیس دانا، مدیر انتشارات نگاه به مقوله قاچاق کتاب پرداخته است که در ادامه می خوانیم:   جرم قاچاق کتاب با مجازاتش برابر نیست طی 46سال تلاش در عرصه نشر، حدود 3هزار و 800عنوان کتاب منتشر کرده‌ام. از این میان 20کتاب پرفروش...

معرفی کتاب «داستان و نقد داستان»

روزنامه همشهری در یادداشتی به معرفی کتاب «داستان و نقد داستان » پرداخته است

مرگ تدریجی زندگی: نگاهی به خاطرات خانه اموات

روزنامه سازندگی طی یادداشتی کتاب «خاطرات خانه اموات» را معرفی کرده است

داستان سقوط تیراژ: کتاب از سبد خانوار حذف شده است

گزارش همشهری از سقوط تیراژ کتاب در سال های اخیر ؛ علیرضا رییس دانا: کتاب از سبد خانوار حذف شده است.

شب مینا نوشتۀ گابریل گارسیا مارکز

روزنامه همشهری طی یادداشتی کتاب «شب مینا» را معرفی کرده است

نگاهی به رمان آوای موج ها

روزنامه همشهری طی یادداشتی کتاب «آوای موج ها» را معرفی کرده است

نجات یک روح معصوم: نگاهی به جوان خام

روزنامه سازندگی طی یادداشتی کتاب «جوان خام» را معرفی کرده است

کتاب‌های تازه

کتاب‌های پرفروش

کتاب‌های پرطرفدار