وبلاگ

تقدیر به چاپ هفتم رسید

مونا بروزیی، بانوی ترانه ی مؤسسۀ انتشارات نگاه

بی تردید ترانه به جهت خاصیت های بوطیقایی خود، و آن حجم عظیم از احساسات انسانی، آن مجال حیرت-انگیز که می دهد به مرغ خیال، در نوع خودش برای جان عاصی آدمی بی همتاست. ترانه نوش دارویی است که اتفاقا این بار در عهد ما، پیش از مرگ سهراب می رسد.
در ذات ترانه، محاوره، بی تکلف بودن و انعطاف زبانی موج می زند، حتما یک راوی خیال پرداز می خواهد، اندیشه می خواهد و سال ها تجربه در شیوه ی بیان تا در نهایت به رسالت خودش که سیراب کردن جان مواج آدمی است نزدیک شود.
مؤسسۀ انتشارات نگاه وقتی در تاریخ بیست و پنجم شهریور سال هزار و سیصد و نود چهار از مجموعه ترانه های مونا برزویی با نام تقدیر رونمایی می کرد، به راستی می دانست که قدم در راهی گذاشته که ماحصلش قطعا پرداختن به سهم مهمی از ترانه های فارسی است، آن هم به قلم ترانه سرایی، متین، خلاق و بی حاشیه. تقدیر اثر مونا برزویی پس از کمتر از یک فصل ، به چاپ پنجم رسید. کتاب هم در مفاهیم عمیق انسانی پیش رو بود و هم از زمانه ای حرف می زد که مخاطبانش با آن هم نفس و هم راه بودند.
انسان عصر حاضر به راستی آنچنان با هنر و ادبیاتش هم عصر نیست. سهم زیادی از ادبیاتی که تالیف می شود از اکنون می گریزد و با مفهوم زمان و هستی دست به گریبان یک بازی فرمی می شود، در این بین مخاطب از خود می پرسد پس جهان من، اکنون من کجاست؟ بی شک قالب ترانه به واسطه ی خاصیت هایی که در نوع احساسات، میزان خیال انگیزی، زبان محاوره و غیره دارد، می بایست از دیگر غالب ها بیشتر دچار هم عصری معنی دار با مخاطبانش باشد، اتفاقا ترانه های مونا برزویی همین خاصیت را دارند، با درک درست و بی زاویه از جهان امروز و سرزمین مادری، در ترانه هایش به مدد زبان محاوره، وضعیتی را بازنمایی کرده که کمتر مخاطبی می تواند از هم زاد پنداری با شرایطش شانه خالی کند.
مونا برزویی کم کم معروف شد به بانوی ترانه ی مؤسسۀ انتشارات نگاه چون مخاطبان مونا برزویی در این یک سال از اصلی ترین حامیان او بودند. در مراسمی که برای کتاب محیا بود با اشتیاق شرکت کردند، کتاب را تهیه و مطالعه کردند و حالا در کنار مونا برزویی جشن چاپ هفتم کتاب تقدیر را برگزار می کنند.
مؤسسۀ انتشارات نگاه خرسند است که این بار هم در فرایند چاپ و تولید آثار فخمیم در حوزه ی ادبیات فارسی، برگ زرین دیگری را به اهالی ادبیات و تشنگان فرهنگ ارائه می دهد.
مجموعه ترانه های مونا برزویی تحت عنوان تقدیر، با قیمت پانزده هزار تومان، در چاپ هفتم به بازار کتاب عرضه شده است و از طریق فروشگاه آن لاین نیز قابل دسترسی است.

 

نوشتن دیدگاه