وبلاگ

«چوب به‌دستهای ورزیل» به نگاه آمدند.

  «چوب به‌دستهای ورزیل »که نخستین بار در دهه‌ی چهل چاپ شد، نگاه نویسنده است به حضور مستشاران خارجی که به ظاهر برای بهبود اوضاع می‌آیند اما کم کم مقیم شده و همه چیز را می‌بلعند .حمله گرازها در دهی که محصول را غارت می‌کنند، روستائیان را  به اندیشه‌ی  استخدام شکارچیانی می اندازد  اما شکارچیان رحل اقامت می افکنند و وضیعتی بدتر از گرازها پدید می‌آورند، روستائیان چاره‌ای جز قیام ندارند اما آیا قیام می‌کنند. ….

   چاپ جدید کتاب و اول نگاه در 95 صفحه با بهای 7000 تومان منتشر شده است .

نوشتن دیدگاه