وبلاگ

داستانهای کوتاه ادگار آلن پو

ادگار آلن‌پو استاد خلق ژانر داستانهای سیاه و همچنین یکی از بزرگان داستان کوتاه است. مترجمان ، زیبا گنجی و پریسا سلیمان‌زاده اردبیلی در این اثر مهمترین داستانهای کوتاه این شاعر و داستان سرای بزرگ آمریکا را گزینش و با دقت نظری در خور تحسین به زیبایی به سپاس زبان پارس برگرداند.

   خواننده در این کتاب نه تنها گزیده‌ای از جذاب‌ترین و خواندنی‌ترین داستانهای  پو را در برابر خود دارد که با سیر تحول داستان نویس این نویسندۀ بزرگ نیز آشنا می‌شود.
این اثر در ادامه مجموعه‌ای از داستانهای کوتاه نویسندگان بزرگ جهان است که نگاه قصد دارد به تدریج منتشر کند .
   «داستانهای کوتاه ادگار آلن پو » در 365 صفحه با بهای 22000 تومان توسط موسسه انتشارات نگاه منتشر شده است .

نوشتن دیدگاه