وبلاگ

تنهایی های من در زندگی با کلمه می گذرد

نگاه : یدالله رویایی شاعر است . شاعری که  تجربه های ابتدایی  شاعری  را در نوجوانی آموخت .  امروز رویایی را با شعر حجم می شناسند ، شعری که برای تبیین و تعریف آن رویایی  ده ها صفحه نوشته است . رویایی گرچه سال هاست  در فرانسه زندگی می کند اما هنوز  چراغ شعرش در  ایران روشن است . او با شعر امروز ایران و شاعران  ارتباطی تنگاتنگ دارد .  در چند دهه اخیر آثار گوناگونی اعم از شعر یا مقاله و نقد از او در نشریات ایران منتشر شد و هر از گاهی کتابی نیزاز رویایی روی پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفته است.
در چند ماه اخیر از یداله رویایی سه کتاب منثورمشتمل بر گفت و گو ها و مقالات ونقدهای انتقادی از سوی انتشارات نگاه با طرح جلد زیبا  منتشرشده است .  “از سکوی سرخ “، “هلاک عقل به وقت اندیشیدن ” و “چهره پنهان حرف ” نام های این سه گانه اند  . از این سه کتاب دو کتاب اولی پیشتر  از سوی ناشران دیگر منتشر شده بود اما  “چهره پنهان حرف  ” شامل مقالات و نوشته هایی  است که از سال های  دور تا روزگار ما در نشریات مختلف  منتشر شده بود و برای اولین بار با نام  “چهره پنهان حرف  ” به تازگی انتشار یافت .
“چهره  پنهان حرف”  از بخش های چند گانه ای فراهم آمده است . در یک بخش  رویایی دلتنگی هایش  با کلمه و حرف را بیان می کرد  در بخشی دیگر در باره تئاتر حرف می زند . همچنین در بخشی از این کتاب  یادی می کند از استاد ذبیح الله صفا  و احمد شاملو  و فروغ فرخزاد .
افشین دشتی در موخره همین کتاب نوشته است :
یدالله رویایی  جدا از شاعری  و ارائه شعر هایی که  تجربه هایی منحصر به فرد است  به داشته های هنر کلامی ما افزوده  به شهادت مقالاتی که از همان ابتدا نوشته  همیشه به عنوان متفکری  ادبی نقشی پررنگ در تغذیه ی اندیشه ی ادبی و هنری معاصر باز کرده است .
رویایی جهان بدون شعر را نمی تواند تصور کند . شعر برای او زندگی است . به قولی ، دیگران دنیا را برای خود می خواهند  و ما برای شعر .  از این رو کسانی می توانند به درک درستی از  کشف و شهود شاعرانه ی رویایی دست یابند  که از حضور خود غایب شوند .
رویایی می خواهد در این کتاب  ظرفیت حرف و کلمه را نشان دهد . حروف می توانند نقش مهمتری در زبان بازی کنند .
قرار است  آثار دیگر رویایی از سوی انتشارات نگاه در سال جدید چاپ و منتشر شود .

نوشتن دیدگاه