برچسب: قصیده

ای خطۀ ایرانِ مهین، از وطنِ من

نگاه :ملک الشعرای  بهار بی تردید یکی از بزرگترین شاعران صد سال اخیر به شمار می آید .  قصاید شکوهمند و استوار بهار نام او را در تاریخ شعر فارسی برای همیشه زنده  نگه می دارد . شاید کمتر کسی  است که قصیده جغد جنگ او را خوانده باشد و بر او آفرین ها نگفته باشد. اشعار او  در همه حال  پر شور و گرم و صمیمی است.  او نه تنها  در قصیده سرآمد بود بلکه در غزل و مستزاد هم  نام بلندی دارد. به قولی  امتیاز بزرگ بهار  در آن است  که با وجود  پیوستگی  به مکتب شعری قدما ...

ادامه خواندن ←

غزل جان شعر ایرانی است

نگاه :از ماهی اگر بپرسند با آب  برکه و رود و دریا چه گونه ای  ؟ با حیرت تو را می نگرد که مگر بی آب هم حیاتی هست ؟ این حیرت و شگفتی را در برق چشمان  محمد علی بهمنی دیدم  وقتی امروز بیست و نهمخرداد ماه به دفتر نشر نگاه آمد  و  کمی بعد از احوالپرسی از او پرسیدم  غزل را چگونه می بینی ؟ غزل شعر  زمان ماست ؟  برق حیرت چشمانش را هرگز فراموش نمی کنم که با تحیر تمام گفت  بی غزل بودن  یعنی نیستی بی غزل بودن یعنی بر باد دادن هستی .  و...

ادامه خواندن ←

مجموعه اشعار شهریار

این مجموعه ی دو جلدی که از سوی انتشارات نگاه به چاپ پنجاهم رسیده است، در بخش آغازین خود شامل مقدمه هایی می باشد که با "سخن ناشران" آغاز شده، به "شرح بیوگرافی استاد شهریار" می پردازد و در ادامه "شرح یکی از غزل های استاد" گنجانیده شده است. در انتهای این بخش نیز تحت عنوان "برای خوانندگان عزیز"، مقدمه ای از استاد شهریار که سال های پیش برای جلد اول دیوان نوشته شده است عینا چاپ گردیده. ناشر در ادامه، مقدمه ی استاد شهریار برای جلد سوم دیوان که در سال 1335 نوشته شده را تحت عنوان "مقدمه" آورده و در ادامه "سبک ها و مکتب های شعر ایران"...

ادامه خواندن ←