مجموعه اشعار رهی معیری – پالتویی

رهی معیری

مجموعه اشعار

مجموعه باران

شعر معاصر ایران ، از مشروطیت تا امروز

باز باران ، با ترانه
     باگهرهای فراوان
    می خورد بر بام خانه …»  ☔
🔵   « موسسه ی انتشارات نگاه » ، در چهل و چهارمین سال تلاش هایش برای پدید آوردن هوایی تازه در عرصه  ادبیات معاصر ایران ، در ابتکاری تازه همت به انتشار  آثار مطرح ترین شاعران امروز ایران در مجموعه ای نفیس و خوش چاپ، در قطع زیبا و خوشدست پالتویی با عنوان « باران » نموده که در برگ برگ این آثار ماندگار تازگی و طراوت ادبیات معاصر را می توان احساس کرد.
موسسه ی انتشارات نگاه قصد آن دارد که برای دسترسی آسان دوستداران شعر معاصر ایران به ویژه جوانان ، این آثار جاودانه را به آسانترین روش ، از طریق سایت موسسه عرضه بدارد و
تقدیم نسل مستعد و علاقمندان ادبیات معاصر نماید.
امید آنکه این خدمت و تلاش فرهنگی موسسه ی انتشارات نگاه ، بر لوح دل فرهنگدوستان این سرزمین اهورایی نقش بندد…
« پس از باران،
آنک ستارگان می درخشند
وشن روشن ! »

75,000 تومان

ناموجود

جزئیات کتاب

وزن 589 گرم
ابعاد 22 × 13 سانتیمتر
پدیدآورندگان

رهی معیری

نوع جلد

گالینگور

SKU

9865

نوبت چاپ

هفتم – دوم پالتویی

شابک

978-600-376-206-0

قطع

پالتویی

تعداد صفحه

539

سال چاپ

1398

موضوع

شعر فارسی

تعداد مجلد

یک

وزن

589

گزیده ای از کتاب مجموعه اشعار رهی معیری – پالتویی

سازِ سخن

آبِ بقا كجا و لبِ نوشِ او كجا؟               آتش كجا و گرمىِ آغوشِ او كجا؟

 

سيمين و تابناك بود روىِ مه، ولى         سيمينه مه كجا و بُناگوشِ او كجا؟

 

دارد لبى كه مستى جاويد مى‌دهد         ميناىِ مى كجا و لبِ نوشِ او كجا؟

 

خفتم به يادِ يار در آغوشِ گُل ولى         آغوشِگُل كجا و بر و دوشِ او كجا؟

 

بى‌سوزِ عشق سازِ سخن چون كُند رهى؟         بانگِ طرب كجا، لبِ خاموشِ او كجا؟

 

 

عقده دشوار

 اى باده نوشين، نگشايى دلِ ما رامشكل كه كسى چاره كند مشكلِ ما را

 

هرچند كه مورى به كم‌آزارىِ ما نيست         آزار دهد هركه تواند دلِ ما را

 

هر خنده ما شمع‌صفت مايه اشكى است         با گريه سرشتند تو گويى گِلِ ما را

 

پروانه پر سوخته را، بيمِ شرر نيست         از برق چه انديشه بُوَد، حاصلِ ما را؟

 

از سينه برانگيز رهى، شعله آهى         شايد كه شبى گرم كنى محفلِ مارا

 

 

 

 

گوهرِ ناياب

 از آن اميدوارِ وعده فردا كُنى ما راكه با اين شيوه حالى، از سرِ خود واكُنى ما را

 

از آن‌خندى به‌روى مُدّعى، همچون قدح اى گُل         كه گريان در ميانِ بزم، چون مينا كُنى ما را

 

تو گرمى‌از وفا با غير و من‌مى‌سوزم‌از غيرت         هلاك اى‌دوست، زين دشمن‌پرستى‌ها كُنى‌ما را

 

چنين گوهر به دستِ هر كَسى آسان نمى‌افتد         مده‌از كف، كه مشكل بعد از اين پيدا كُنى ما را

 

چه پُرسى كز رُخ و قدّت كدامين خوب‌تر باشد؟         سراپا نازِ من، حيران ز سر تا پا كُنى ما را

 

به جان، شرمنده لطفِ توايم اى چرخِ بازيگر         كه با آزارِ خود، بيزار ازدنيا كُنى ما را

 

نهان در زيرِ دامن، آتشِ سوزان نمى‌مانَد         تو اى سوزِ محبّت، عاقبت رسوا كُنى ما را

 

رهى، از بس كُنى توصيفِ صحراىِ جنون، ترسم         كه آخِر همچو خود مجنونِآن‌صحرا كُنى‌ما را

در آغاز کتاب مجموعه اشعار رهی معیری می خوانیم:

 

فهرست

 

 

مختصرى در شرح حال و آثار رهى              19

رهى معيرى از زاويه ديد مادر         23

 

غزليات   27

سازِ سخن             29

عقده دشوار           30

گوهرِ ناياب           31

ناله جويبار            32

بوسه نسيم             33

داغِ محرومى        34

آشيانه تهى            36

جانِ غم‌پرور         37

زندانِ يوسف         39

بدى‌هاىِ من          40

اشك و آه   41

جامه فرسوده         42

شاهدِ گل   43

خنده برق              44

جلوه ناز   45

 

بر مزار صائب      46

نيم‌شب     47

در آرامگاه سعدى              48

رنگِ محبّت          49

ناآشنا       50

غنچه پژمرده         51

آتشِ جاويد            52

جلوه نخستين         53

سايه مژگان           54

نگهبانِ وطن         55

حاصلِ عمر          57

شب‌زنده‌دار           58

جلوه ساقى            59

هوسناك    60

طوفانِ حادثات       61

آشوبِ انجمن         63

ارزشِ لعل            65

دردِ مجنون           67

نصيب از هستى     68

بهزادِ افسونگر      70

عمرِ نرگس           72

ساغرِ هستى          74

صدف‌هاىِ تهى      76

بارِ گران              77

لاله داغدار           79

دامنِ دريا             80

 

صفاىِ شبنم           81

آزاده       82

گريه بى‌اختيار       83

بدخواهِ وطن          85

شرابِ بوسه          86

لبخندِ صبحدم         87

شعله سركش         89

مرغِ اسير             90

آتشِ گُل    92

سرگشته   93

آهنگِ جدايى         94

اشكِ حسرت          95

وصلِ حرم            97

فريادِ بى‌اثر           98

يارِ ديرينِ من        99

سرابِ آرزو          100

شهيدانِ وطن         101

بيگانه از خويش     102

جامه سرخ            103

سوسنِ وحشى        104

انتظار      105

آغوشِ صحرا        106

نازك‌اندام              108

حصارِ عافيت        109

ساغرِ خورشيد       110

پيرِ هرات             111

 

شكوِه ناتمام           112

رشته هوس           113

يادِ دوستان            115

شامِ بى‌سحر          116

بى‌نصيب              117

گلستانِ زندگى       118

فريبِ چرخ           120

خرمن برق           121

بهارِ شادى            122

پايانِ شب              123

وفاىِ شمع            124

برقِ نگاه              125

رقصِ سايه           126

برفِ بهمنى           127

ماجراىِ اشك         129

زبانِ اشك             131

رسواىِ دل            132

حاصلِ عمر          133

حديثِ جوانى         134

نيلوفر      135

خنده مستانه           136

زندانِ خاك            138

آغوشِ تب             139

نغمه حسرت          140

بهشتِ آرزو          141

داغِ تنهايى            142

 

اندوهِ دوشين          143

ناىِ خروشان         144

سراپا آتشم            145

دلِ زارى كه من دارم         146

گلبرگِ خونين        147

از خود رميده        149

آيينه روشن           150

ستاره بازيگر        151

دريا دل    153

حلقه موج             154

غرقِ تمنّاى توام     155

سايه آرميده           156

گوهرِ تابناك          158

بى‌سرانجام            159

سودا زده              160

مردم‌فريب            161

تشنه درد   162

حاصلِ مهربانى     163

آهِ آتشناك              164

پرده نيلى              165

مهتاب      167

خانه‌برانداز           168

چشمه نور             169

كوىِ مى‌فروش      171

بوسه نداده            172

آتشين لب              173

 

شمعِ خاموش         174

گياهِ اندوه              175

مكتبِ عشق           176

كوىِ رضا            177

غبارِ مشكين          179

ستاره خندان          180

طوفانِ اشك           182

شايسته آغوش        183

آرزو       185

نگاهِ گرم   186

شمعِ بى‌زبان         187

سيه‌مست   188

در سايه سرو         189

بر مزارِ مولوى     190

ساقى       191

وعده خلاف          192

خشك‌سالِ ادب       193

بوسه جام              195

اشكِ غم    196

بارانِ صبحگاهى   197

شاهدِ افلاكى         198

محنت‌سراىِ خاك   200

كوكبِ اميد            202

غمگسار   203

خيال‌انگيز            205

پاسِ دوستى           207

 

از ياد رفته            208

پرنيان‌پوش            209

گيسوىِ شب          210

خوابِ آشفته          211

جلوه خدا              212

پشيمانى    214

ماهِ قدح‌نوش          215

خاطرِ عاشق         216

غبارى در بيابانى   217

گريزان    218

 

غزليات ناتمام     219

نيرنگِ نسيم          221

شاخه گل              221

فريب       221

دلِ رنجور            222

لطفِ نهانى           222

محنتِ هستى         222

تلخكامى   223

منعِ دل     223

چشمه خورشيد       223

گُلستانِ وجود         224

نمى‌دانى   224

بايد خريدارم شوى              224

رازِ نهفته              225

اشك و آه   225

 

صبحِ پيرى            225

تيرِ نگاه    226

لبخندِ شادى           226

خانه‌سوزى            226

آرزوىِ گُل            227

آواره       227

غبار        227

مشتِ خسى           228

خرمنِ گُل             228

سايه هما   228

نسيمِ خوشدلى        229

شيوه محبوب         229

اشك        229

انتقام        230

سيه‌چشم   230

اشكِ من   231

داغِ جانسوز          231

 

قصايد    233

در بزرگداشتِ پيامبر اكرم(ص)       235

در بزرگداشتِ شاه مردان على(ع)    237

در بزرگداشتِ حضرت رضا(ع)       241

بهارِ جان‌پرور       243

در ستايشِ شاه مردان، على(ع)         246

مژگان     249

دستِ يزدان           250

 

بهار        251

كاروانى از گُل      253

ناله عاشق             255

چهره آفتاب           259

باده‌فروش             261

بنفشه سخنگوى      262

سايه گيسو             264

 

مثنويات            267

ساز محجوبى        269

خسته عشق           273

مريمِ سپيد             278

غزالِ رميده          280

عشقِ ايران           284

فرمانروايان ملك دل           286

پاريسِ آزاد           287

كاروانِ گُل           289

پرده‌نشين              291

بهارِ عاشقان          293

بادِ خزان              294

رازِ شب   296

عشق       298

گنجينه دل             299

خلقتِ زن              302

مار و غار            307

دوستى     309

 

در حرم قدس         311

گلِ يخ      315

برگ گل   317

براى سنگ مزارم سروده‌ام              318

 

رباعيات           321

فرهاد      323

سوختگان             323

جدايى      323

لعلِ ناب   324

مَردمِ چشم            324

ناله بى‌اثر             324

آشيان‌سوز             325

تمناىِ عاشق          325

بيدادگرى              325

ديارِ شب   326

لبِ نوش   326

بى‌خبرى   326

خانه به دوش         327

شباهنگ   327

اندوهِ مادر            327

افسونگر   328

چشمِ تر    328

آئينه صبح             328

در سوگِ صبحى    329

رازِ غنچه             329

 

در بسترِ بيمارى     329

مسعود     330

ناكامى و خشنودى              330

هم‌نَفَس     330

زنجيرِ طلايى        331

ديده و دل             331

فريبا        331

خرمنِ غم             332

چشمِ اشكبار          332

ستاره صبحگاهى   332

دل‌شكن    333

قصدِ آزار             333

انديشه و تشويش     333

سرِ سودايى           334

غنچه تنگدل          334

باده ناب   334

آبِ آتشين              335

گل نى      335

آرزو       335

 

قطعات   337

پاداشِ نيكى           339

پاسِ ادب              340

خورشيدِ جمال       341

رازدارى              341

ابناىِ روزگار        342

همّتِ مردانه          343

 

لاله كوهى            344

حق رأى   346

سرنوشت              347

فتنه آذربايجان       349

پندِ پيرانه              350

موىِ سپيد             351

چشمِ فيروزه‌گون    352

درياىِ تهى            352

دلدادگانِ من          353

آتش         355

سوگند      358

نابينا و ستمگر       359

دشمن و دوست      360

سنگريزه   361

نيروىِ اشك           363

مايه رفعت            365

كالاىِ بى‌بها          365

رنجِ زندگى           366

سخن‌پرداز            366

نگاهِ سخنگو          367

رازِ خوشدلى         367

شاخكِ شمعدانى     368

پزشك و بيمار        370

چشمِ نيلگون          371

پوشكين    372

دلِ من     374

زندانىِ حصارناى   376

 

بزمِ زهره             379

جمال‌پرست           380

جانانه دشتى          380

پل‌دختر (1)          382

پل‌دختر (2)          382

زاده آزاده             383

راز دانش             383

دختركِ لاله‌فروش   384

سايه اندوه            384

فتنه         385

پشيمانى    386

احترامِ پدر            387

فتح و شكست         387

گوهرِ يكتا             388

نسيمِ گريزان         388

پندِ روزگار           389

نشانه پيرى            389

 

تك بيتى‌ها         391

 

اشعار روز        399

نغمه فتح   401

عشق وطن            402

باغبان ملك           403

رشك جنان            404

نيش و نوش           405

باور مكن              405

 

رنج بيهوده            407

وطن        408

شور وطن             409

بوى درد   410

 

ترانه‌ها   411

سيرم از زندگانى (ابوعطا)              413

مرغ حق   414

ديدى اى مه (دشتى)           415

يار رميده              416

حاصل عشق         418

آذربايجان             419

اشك و آه   421

كاروان (دشتى)     422

داغ جدايى            424

راز نهفته (بيات اصفهان)    425

راز دل    426

درياى غم             427

مست از شراب (دستگاه همايون)      428

شور        429

بهار اميد              430

من آن ناله بى‌اثرم   431

ناله بى‌اثر             432

واى از شب من     433

شب عاشق            435

خزان عشق (دستگاه همايون)           436

لاله خونين (افشارى)          438

 

گل من كجايى (شور)          440

نغمه نوروزى        441

به كنارم بنشين (دستگاه همايون)       442

اميد زندگانى (ماهور)         443

شب جوانى (همايون)          444

نواى نى (دستگاه دشتى)      445

من از روز ازل ديوانه بودم (سه‌گاه)              446

شب جدايى            447

بهار عاشق (اصفهان)         448

من بى‌دل (سه‌گاه)              449

گل بى‌وفا (بيات ترك)         450

پيمان‌شكن (ابوعطا)           451

بهار شادى            452

ديدى كه رسوا شد دلم (دشتى)          453

آزاده       454

هستى      455

آرزو گم‌كرده         457

داغ جدايى            458

اى غم چه خواهى   459

رسواىِ دل            460

يارى عاشق          461

دامن عاشق           462

تو را خواهم          463

رسم يارى             464

گلبرگ     465

ندامت عاشق         466

بوى عاشق            467

 

آتش جان              468

شكوه عاشق          469

مستانه      470

شب من    471

 

در ستايش رهى   473

آفتابى در ميان سايه‌اى        475

گنجينه گوهر         478

از رهى به استاد خليلى افغانى          479

 

به ياد رهى        481

شاعرِ يگانه از كيومرث وثوقى (روشن)         485

آفتابِ انجمن از اميرى فيروزكوهى   489

فرِّ ادب از جواهر وجدى     496

داغ حسرت از دكتر على‌رضا ميثمى (پروانه)             498

بلبلِ بهشت از دكتر نيّر سينا             500

شكوهِ غزل از آصف فكرت (شاعر افغانى)     502

مهرِ تابنده از توران بهرامى             504

شاعر وارسته از كريم فكور             506

شمع شبستان از دكتر محمّد سياسى    508

مرگ غزل از مهدى ذكائى (نوشان)              509

سرود هستى از محمدعلى رياضى يزدى         511

«چرا اينچنين ماه تابان بميرد» از سيد جلال‌الدين افتخارزاده      520

از على‌اصغر سازگار         522

از اكبر شريفى «مينا»        524

از بناغلى علوى     526

نمايه الفبايى سطر اول شعرها           529

 

 

 

 

 

مختصرى در شرح حال و آثار رهى

 

 

 

شادروان محمدحسن معيرى به سال 1288 شمسى در تهران و در خاندانى بزرگ و اهل ادب و هنر ديده به جهان گشود. نياى او دوستعلى‌خان معيرالممالك در دوره ناصرالدين شاه وزارت خزانه را برعهده داشت و نياكان وى از روزگار سلطنت نادرشاه تا اواخر دوران قاجار همواره مصدر خدمات مهم و از رجال بزرگ عصر خويش بوده‌اند. از آنجا كه پدرش محمدحسن خان معيرى (مؤيد خلوت) چندى پيش از تولد رهى چشم از جهان بسته بود نام كوچك او را بر وى نهادند و بدين‌گونه شاعر شوريده و شيداى ما در دامان مادر پرمهر و هنرپرورى پرورش يافت كه نقش پدر را نيز براى وى ايفا مى‌كرد.

رهى كه از همان اوان كودكى سرشار از ذوق و استعداد هنرى بود پس از آشنايى ابتدايى‌اش با شعر و هنر در كنار مادر به مدرسه رفت و ضمن تحصيلات ابتدايى و دبيرستان به آموختن نقاشى و موسيقى نيز همت گماشت. در همين دوره بود كه ذوق شاعرى را در خود كشف كرد. وى در كتابخانه‌اى كه پدرش براى او به يادگار گذاشته بود به گشت و گذار پرداخت و خود را از چشمه فياض ادبيات كلاسيك ايران سيراب نمود. او با مطالعه غزل‌هاى سعدى و حافظ و مولوى و عراقى، موسيقى شعر و
تصاوير رنگين و مجازى اين پاسداران ادب پارسى را كه هركدام با شيوه‌اى بديع به غناى ادب پارسى افزوده‌اند به چشم دل مى‌ديد و با گوش جان مى‌شنيد و بدين‌گونه شيوه بيان ويژه خود را يافت.

رهى در عنفوان جوانى به سرودن شعر آغاز كرد ولى طبع دشوارپسند او به انتشار آن رضايت نمى‌داد. تا اينكه در سال 1306 ـ يعنى در سن 16 و 17 سالگى به تشويق دوستان، نخستينِ شعر خود را كه يك رباعى لطيف و بديع بود در يكى از جرايد ادبى آن زمان به چاپ سپرد :

كاش امشبم آن شمع طرب مى‌آمد         وين روز مفارقت به شب مى‌آمد

آن‌لب كه چو جان ماست دور از لب ماست         اى كاش كه جان ما به لب مى‌آمد

با چاپ اين شعر نام رهى شهره انجمن‌ها و محافل ادبى گشت و از آن پس شاعرى به‌نام رهى معيرى پا به عرصه پهناور شعر پارسى نهاد كه تا آخر عمر به قول على دشتى نويسنده و شعرشناس نامدار يكى از چهار شاعر غزلسراى برجسته ايران به‌شمار مى‌رفت.

رهى معيرى در عرصه ترانه‌سرايى نيز از شيدا و عارف و بهار دست‌كمى نداشت. او به تصنيف‌ها و ترانه‌ها روح و جان تازه بخشيد و با آهنگ‌سازان بزرگ و نامدارى چون رضا و مرتضى محجوبى و ابوالحسن صبا و روح‌اله خالقى در امر موسيقى همكارى مى‌كرد و در معيت زنده‌ياد داود پيرنيا سال‌ها در برنامه موسيقى گل‌ها حضور داشت. شعرها و ترانه‌هاى رهى معيرى كه با صداى خوانندگان برجسته‌اى چون بديع‌زاده، غلامحسين بنان و نيز محمدرضا شجريان به گوش جان‌ها مى‌رسيد، در بين خواص و عوام بر سر زبان‌ها افتاد و با ضبط در صفحات و نوارها نام او را به آن‌سوى مرزهاى افغانستان، تاجيكستان و هندوستان برد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار رهی معیری – پالتویی”