شکسپیر

خالق «خشم و هیاهو» 116 ساله شد

چهارشنبه 25 سپتامبر، یکصدوشانزدهمین سالروز تولد «ویلیام کاتبرت فاکنر»، نویسنده و شاعر آمریکایی و برنده‌ی نوبل ادبیات و دو جایزه‌ پولیتزر است که رمان‌ «خشم و هیاهو» را به جهان ادبیات هدیه کرده است. ویلیام فاکنر که و‌ی را یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم می‌دانند، در می‌سی‌سی‌پی آمریکا متولد شد که توصیف زادگاهش در بسیاری از آثارش به چشم می‌خورد. فاکنر که در کودکی به قصه‌های متعدد بزرگتر‌های خانواده‌اش گوش می‌داد، از سن پایین وارد دنیای ادبیات شد. او سرودن شعر را در جوانی آغاز کرد، ‌اما نخشتین رمانش را در سال 1925 به چاپ رساند. فاکنر خود معتقد...

ادامه خواندن ←

من و بوف کور

«من و بوف کور» رمانی است که در آن بوف کور صادق هدایت به طور کامل معنی می شود. در فصل سوم «من و بوف کور» خواننده با زبان و تکنیک های بوف کور آشنا می شود. آن وقت در فصل های بعدی همۀ صحنه ها و تصویرها و ابهامات بوف کور معنی می شود. در من و بوف کور سه صدا خواهید شنید، صدای بوف کور صادق هدایت، صدای آنهایی که بعضی نت ها را به بوف کور آموختند، صدایی که بوف کور را می خواند. صادق هدایت بسیاری از تصویرها و صحنه های مهم بوف کور را مستند...

ادامه خواندن ←

خالق «خشم و هیاهو» 116 ساله شد

«بین رنج بردن و هیچ، به ما حق انتخاب داده‌اند؛ من رنج را برگزیده‌ام.» چهارشنبه 25 سپتامبر، یکصدوشانزدهمین سالروز تولد «ویلیام کاتبرت فاکنر»، نویسنده و شاعر آمریکایی و برنده‌ی نوبل ادبیات و دو جایزه‌ پولیتزر است که رمان‌ «خشم و هیاهو» را به جهان ادبیات هدیه کرده است. ویلیام فاکنر که و‌ی را یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم می‌دانند، در می‌سی‌سی‌پی آمریکا متولد شد که توصیف زادگاهش در بسیاری از آثارش به چشم می‌خورد. فاکنر که در کودکی به قصه‌های متعدد بزرگتر‌های خانواده‌اش گوش می‌داد، از سن پایین وارد دنیای ادبیات شد. او سرودن شعر را در جوانی آغاز...

ادامه خواندن ←

من و بوف کور

«من و بوف کور» رمانی است که در آن بوف کور صادق هدایت به طور کامل معنی می شود. در فصل سوم «من و بوف کور» خواننده با زبان و تکنیک های بوف کور آشنا می شود. آن وقت در فصل های بعدی همۀ صحنه ها و تصویرها و ابهامات بوف کور معنی می شود. در من و بوف کور سه صدا خواهید شنید، صدای بوف کور صادق هدایت، صدای آنهایی که بعضی نت ها را به بوف کور آموختند، صدایی که بوف کور را می خواند. صادق هدایت بسیاری از تصویرها و صحنه های مهم بوف کور را مستند...

ادامه خواندن ←