وبلاگ

مجموعه آثار سه جلدی احمد شاملو قابدار

. دفتر یکم: شعرها
دفتر دوم: گزینه ئی از شاعران بزرگ جهان
دفتر سوم: ترجمه قصه ها و داستان های کوتاه

لینک خرید کتاب :

https://negahpub.com/book/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
.

نوشتن دیدگاه