وبلاگ

شعر معاصر ایران از مشروطیت تا امروز

شعر معاصر ایران از مشروطیت تا امروز

 روزنامه شرق-شماره 2784

شرق: مجموعه «باران» به چند وجه، مجموعه‌ای تازه و معاصر ما است. هرچند شاملِ دفترشعرهای شاعرانی چون نیما، شاملو، سیمین بهبهانی، كسرایی، مصدق، شاملو و دیگر نامداران شعر نو است كه هر یك در روزگار خود و بعد از آن به اشكال مختلف در قالب یك دفتر یا كلیاتِ شاعری به‌چاپ رسیده‌اند و اینك زیر عنوان «شعر معاصر ایران، از مشروطیت تا امروز» با پانزده مجلد در قطع پالتویی یا به‌نقل از ناشر آن‌ها – نشر نگاه- در «قطع و صفحه‌آرایی جدید، مطابق با استانداردهای جهانی» به‌چاپ رسیده‌اند.  اما تازه یا معاصربودن این اشعار حكایت دیگری است. در شرایطی كه بازار نشر ایران مدام از كاستی مخاطب و تیراژ اندك گلایه دارد و از این میان وضعِ كتاب‌شعرها نیز در قیاس با فرم‌های دیگر ادبی وخیم‌تر است، چاپ چندین‌وچندباره، قریب به بیست چاپ از هر یك از این مجموعه‌اشعار خود دلیل بر معاصربودنِ آن‌ها با ما است. اینكه ناشری این اشعار را در قالبی تازه با كاغذی مرغوب‌ و گران‌تر از دیگر كاغذهای موجود در بازار و در قطعی تازه به‌چاپ می‌سپارد آن‌هم در تیراژی تا سه‌هزار نسخه كه در نشرِ این روزگار بیشتر به رویا می‌ماند تا واقعیت، بیشتر بیانگر كیفیت و اقبال این شاعران در جامعه است تا قراین دیگری چون زیبایی و یكدستی این كتاب‌ها و كاربردشان برای تزیین كتابخانه‌ها و خانه‌ها، كار از این حرف‌ها گذشته و شاید دورانِ فخر به كتاب‌داری نیز به‌سر رسیده است.

برای بررسی و خرید مجموعه کتاب‌های باران می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

مجموعه کتاب‌های باران

نوشتن دیدگاه