هتل مالوگو

نگاه: مجموعه‌ای، ا ز داستانهای برنده‌ی جایزه‌ی ادبی کین پرایز با  نام «هتل مالوگو» در انتشارات نگاه به چاپ رسید.

   «هتل مالوگو» مجموعه‌ای است  ا زچند قصه که برنده‌ی جایزه‌ی ادبی کین پرایز شده اند. نویسندگان این داستانها که در ایران هم چندا ن شناخته شده نیستند، عبارتند از : اوم آکپان، ای.سی.اوسوندو، چیماماندا اِنگوزی آدیچی و هلن هابیلا.         علیرضا کیوانی نژاد که این گزیده کار اوست، این داستانها را ترجمه کرده است و در بهار 1394  از طرف انتشارات نگاه در 143 صفحه  با بهای 8000 تومان منتشر شده است.

نوشتن دیدگاه