وبلاگ

یادداشتهای روزانه کافکا را درنگاه بخوانید.

«دفتر یادداشتهای روزانه فرانتس کافکا» که در بردارنده یادداشتهای نویسنده در سالهای 1910و1911 است ، کافکا که بسیاری او را از سردمداران مکتب نهیلیسم می‌شناسند، در این اثر کاملاً خصوصی دغدغه‌ها و دلمشغولی‌ها و علایق خود را در باره افراد  تئاتر  و هنر می‌نویسد.

   از ورای این روز نگارهای نویسنده است که می‌توان رهیافتی به اندیشه‌ها و افکار نویسنده جست. گاه نویسنده از خواسته‌ها و رویاهایش و آنچه می‌تواند آزارش دهد یاد می‌کند:« به نظر بسیار وحشتناک می‌آید که مجرد باشی ، پیر مردی بشوی که تلاش در حفظ شأن خویش دارد، حال آنکه دعوتی را به التماس می‌طلبد و هرگاه که بخواهد شبی را در جمع یاران به سر آورد ، ناچار شوی غذایت را خودت به خانه ببری نتوانی با احساس اطمینان آسایش خاطر در انتظار کسی باشی …»

گاه از دلبستگی‌هایش به نمایش می‌گوید و در قامت یک نقاد تئاتر جلوه می‌کند و گاه سرخوردگی‌های خود را از محیط زندگی‌اش به قلم می‌آورد:«امشب دو باره درونم از توانایی‌های سرکوفته‌ی اضطراب آوری مالامال شده .         گاه نیز از عقاید دینی‌اش و جامعه یهودی کشورش حرف می‌زند«بر طبق قبالا (آئین عرفان یهودیان)، در روز جمعه اشخاص متدین روحی تازه، لطیف‌ترو کاملاً الهی می‌یابند که تا غروب روز شنبه با آنان باقی می‌ماند» و گاه نوشتن را هنری می‌یابد برای تخلیه درونی « حالا و از امروز بعد از ظهر تا به حال، بی‌قرار نگارش تمامی نگرانی‌ها و بیرون ریختن آن‌ها از درونم هستم، نگارش آن در عمق کاغذ درست و همان طور که از اعماقم برمی‌خیزند، با یادداشت کردنشان به شیوه‌ای که می‌توانستم آنچه را نوشته‌ام کاملاً به درونم بکشم»
و بالاخره خودش نوشتن یادداشتهای روزانه را با وضوحی اطمینان بخش تغییرات از سر گذارنده می‌داند.
   کتاب با ویراست جدید در 232 صفحه با ترجمه بهرام مقدادی درموسسه انتشارات  نگاه با بهای 16000 تومان  برای بار نخست به چاپ رسیده است.

نوشتن دیدگاه