وبلاگ

کافه بامداد

نگاه: کافه بامداد، دفتر اشعار هانا فردکریمیان به چاپ دوم رسید، این اثر در مجموعه ی نگاه تازه ی شعر در سال نود و دو چاپ شده بود.

 شعرهای این مجموعه بر آمده از صدای تازه ی شعر ایران است که به ویژه از دهه ی هفتاد شمسی کم کم ریشه گرفت و حالا تبدیل به نهالی پر برگ و بار شده است .

   دفتر «کافه بامداد » ویژگی عمده ای هم دارد و آن حسن لطیف زنانه ای است که در سطر سطر آن موج می زند :

     « سد از بغض نگاهم می دزدی و بعد باران

     باران که بیاید مه می شوی

     همیشه لحظه ی باران

     مشکوکی»

     ترکیب ذوق ورزی شاعرانه و لطافت زنانه چیزی است که به شعر حال و هوایی عاشقانه می دهد و این یعنی شعر زنان ایران که با فروغ بال گشود و حالا در این روزگار دود،الکترونیک و پیغام های موجی با این اشعار حسی از دور دست ها چون نسیم بهاری رگهای جانت را به لرزه در می آورد .

      « از گونه های سرخ من این عشق سر کشید

       از زنگ ساعت تو

       معمای رفتن را نواختند

       .

       .

       بعد باران

      و این خودکار پیر

      که از تکلم نام تو

      عاجز است .»

نوشتن دیدگاه