وبلاگ

«مجموعه داستان های کوتاه آلمانی»؛ چهار کتاب درون قاب

نگاه: «مجموعه داستان های کوتاه آلمانی» شامل چهار کتاب «یک چهارشنبۀ بی تفاوت»، «دوستم دارد دوستم ندارد»، «آذرخش» و «عقربۀ سرنوشت» درون قاب است.

این کتاب ها برگزیده ای از داستان های کوتاه آلمانی هستند که به گفته ی گردآورندگانش برای افراد علاقمند به داستان نویسی بسیار مفید بوده و در کارگاه های داستان نویسی آلمان مورد استفاده قرار می گیرند. مهشید میرمعزی کار ترجمه ی این مجموعه را از متن آلمانی انجام داده و انتشارات نگاه آن را منتشر کرده در اختیار علاقمندان قرار داده است.

پشت جلد این کتاب ها چنین آمده:

«یک چهارشنبۀ بی تفاوت»
این مجموعه شامل هفده داستان کوتاه از نویسندگانی چون وولفگانگ بورشرت، ایلزه ایشینگر، هاینریش بل و برتولت برشت است که گردآورنده آن ها را به پنج دسته تقسیم کرده. همچنین مقالاتی هم درباره ی تئوری داستان کوتاه آمده است. در پایان هم منابع داستان ها و مقالات ذکر شده.

«دوستم دارد، دوستم ندارد»
در این مجموعه دوازده داستان کوتاه از نویسندگان مختلف از جمله اینگه بورگ باخمن، هاینریش بل، ارنست همینگوی، جیمز جویس و زیگفرید لنتس و همچنین مقالاتی از آلفرد آدلر، تئودور و. آدورنو، ماکس فریش، اریش فروم و برتراند راسل آمده است. مقالات و قطعات پایانی کتاب درباره ی عشق و دوست داشتن است که موضوع اصلی داستان های کوتاه این مجموعه را تشکیل می دهد. در پایان کتاب هم زندگینامه ی کوتاهی از نویسندگان و منابع داستان ها ذکر شده است.

«آذرخش»
این مجموعه شامل بیست و سه داستان کوتاه است که گردآورنده آن ها را به چهار دسته تقسیم کرده. از نویسندگان این مجموعه می توان از گابریله وومان، میشائلا زویل، زیگفرید لنتس، ارنست همینگوی، وولفگانگ بورشرت و هانس بندر نام برد. همچنین سه مقاله درباره ی به وجود آمدن داستان کوتاه، ویژگی های داستان کوتاه و کارگاه داستان کوتاه هم آمده است.

«عقربۀ سرنوشت»
این مجموعه شامل سیزده داستان کوتاه از نویسندگانی چون والتر کولبن هوف، گابرلیه وومان، یوزف ردینگ، ارنست همینگوی و هانس هاس است که گردآورنده آن ها را به شش دسته تقسیم کرده. در پایان هم زندگینامه ی کوتاهی از نویسندگان و همچنین منابع داستان ها ذکر شده است.

«مجموعه داستان های کوتاه آلمانی» ترجمه ی مهشید میرمعزی، شامل چهار کتاب درون قاب، با قیمت 32000 تومان از سوی انتشارات نگاه در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

نوشتن دیدگاه