مادر

 نگاه: «مادر» ماکسیم کورگی با ترجمه اعلی اصغر سروش در انتشارات نگاه به چاپ دوم رسید.

    رمان «مادر» نماد ادبیاتی است که موسوم به رئالیسم سوسیالیستی شد.ادبیاتی که ا ز دل انقلاب اکتبر روسیه شکل گرفت و در آن آرمانخواهی سیاسی و مبارزه طبقاتی حرف اول را می زد.
    مادر زنی است ساده که درگیر ماجرای پسرکارگرش می شودکه، به مبارزه علیه تزار می پیوندد. مادر پس از دستگیری پسرش راه او را پی می گیرد و در این راه اندک اندک آگاهی اجتماعی‌اش بالا رفته و تبدیل به زنی آرمانخواه می شود، کتاب که از دوران حکومت پهلوی دوم از آثار ممنوعه و درحکم یک اثر قابل ستایش بود، اکنون دیگر می توان از آن به عنوان اثری کلاسیک از دورانی به تاریخ سپرده یاد کرد.
  رمان« مادر » در 454 صفحه با بهای 25000 تومان در انتشارات نگاه منتشر شده است .

نوشتن دیدگاه