وبلاگ

آیین زرتشت؛ کهن روزگار و قدرت ماندگارش

نگاه: کتاب «آیین زرتشت» نوشته ی مری بویس – استاد مطالعات ایرانی دانشگاه لندن – با ترجمه‌ی ابوالحسن تهامی به چاپ پنجم رسید.

كیش زرتشت دین رسمىِ ایرانیان باستان بود و هنوز نیز جامعه‌هاى زرتشتىِ ساكنِ ایران، هندوستان، اروپا، ایالات متحده، كانادا، استرالیا و دیگر جاهاى جهان به آن ایمان دارند. این كیش در سده‌هاى بسیار نمادِ خُلق و خوىِ ایرانى بود و ارزش‌هاى سیاسى و اجتماعى و روحانى وى را در برمى‌گرفت و از این‌رو به جامعه انسجام و ثبات مى‌داد. گرچه ایرانیان دستاوردهاى درخشان در هنر و ادب در كارنامه‌ى خود دارند، كیش زرتشت را باید بزرگ‌ترین دستاورد فرهنگى و روحانىِ آنان شناخت.

این کتاب از رشته سخن‌رانى‌هاى درسى در زمینه‌ى ایران‌شناسى است كه در دانشگاه كلمبیا آغاز شد و پروفسور مرى‌بویس، در جایگاه استاد صاحب‌نظرِ آیین زرتشتى و سنت‌هایش، اجراى آن‌ها را در 1988 به عهده داشت. در این سخنرانى‌ها مرى‌بویس با برخوردارى از سرچشمه‌هاى دانشى عظیم به طرح جزئیاتى مى‌پردازد كه ریشه‌هاى آیین زرتشت، اصول بنیادى و ردّپاى رشد و تحول آن را تا به امروز شامل مى‌شود، و از این راه‌آگاهى‌هاى نوین و تعبیراتى تازه به دست مى‌دهد.

مترجم درباره‌ی این کتاب چنین می نویسد:

این كتاب سومین اثرى است كه از خانم مرى بویس به فارسى ترجمه مى‌كنم؛ و باور دارم نوشته‌هاى این بانوى دانشمند، كه همه در میدان زبان و فرهنگ و كیشِ ایرانى مى‌كاوند و نورى رخشان‌تر بر تاریكى‌هاى تاریخى اقوام ایرانى مى‌افشانند، باید بارها به فارسى ترجمه و چاپ شوند تا یادگارهاى فرهنگ و تاریخ این سرزمین، كه ریشه‌هاى كیستى و هستى مایند، بیشتر و گسترده‌تر در دسترس باشند و شناخته شوند.

مرى بویس كه با كتاب و دانشگاه از كیش زرتشت آموخته بود، به ایران آمد و چند زمانى از ارزشبارترین روزگار خود را در روستاهاى غبارآلود و دورافتاده‌ى كویر یزد و در میان زرتشتیان گذراند تا بیش بیاموزد از سنت‌ها و فرهنگ هزاران ساله، و ژرف‌تر دریابد آن كیش باستانى را…

کتاب «آیین زرتشت» شامل نه فصل زیر است:

زمان و زادبوم فرضى زرتشت

زمان و زادبوم واقعى زرتشت

ریشه‌هاى كهن آیین زرتشت

آموزه‌هاى زرتشت (باورهاى به ارث برده و اصول نو)

بنیادگذارى جامعه‌ى زرتشتى

گسترش آیین زرتشت در دوران نو اوستایى

دین امپراتورى‌ها

آیین زرتشت زیر سیطره‌ى اسلام

وفادارى و تحمل

نوشتن دیدگاه