وبلاگ

تجدید چاپ دو اثر از فئودور داستایفسکی

نگاه: دو رمان معروف «جنایت و مکافات» و «جوان خام» نوشته ی نویسنده پرآوازه روسی، فیودور داستایفسکی، از سوی نشر نگاه تجدید چاپ شدند.

«جنایت و مکافات» در تمام تقسیم بندی های ادبی جزو یکی از ده شاهکار برتر ادبیات جهان است. جدال خیر و شر در برون و درون آدمی و تیرگی های روان آدمی، روان پریشی ها و درگیری های فرد با خود و محیطش درون مایه آثار این نویسنده بزرگ روس است که این ها در بهترین شکل خود در این کتاب بازتاب یافته است. از این اثر ترجمه های چندی در زبان فارسی وجود دارد که حق تقدم با مهری آهی مترجم بزرگ و درگذشته است. اما ترجمه اصغر رستگار که از زبان انگلیسی به فارسی درآمده و برنده بهترین ترجمه در نوزدهمین دوره جایزه كتاب سال شده، از نگاه صاحب نظران برگردانی یگانه از این شاهکار ماندگار است.

این کتاب با 711 صفحه و جلد سخت در چاپ دوم خود از سوی انتشارات نگاه، با قیمت 37500 تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

«جوان خام» رمان دیگری از داستایفسکی است که با ترجمه عبدالحسین شریفیان از سوی نشر نگاه تجدید چاپ شده است. داستایفسکی، در تمام آثار مهم ادبی خود چالشی را فرا راه خواننده می نهد. آدمی چگونه موجودی است؟ فرشته خو یا دیوصفت یا ترکیبی از این دو. اکثر کاراکترهای خلق شده توسط او بیشتر از هر چیز درگیر خود هستند و این درگیری موجب خلق روایت های فرد با افراد و محیط می شود. زندگی خاص و پر از پیچیدگی نویسنده، بیماری صرع که بسیاری آن را منشا نبوغ وی می دانند، جامعه اشرافی روسیه در دوران زندگی او که از یک سو متاثر از رشد بورژوازی در اروپا و از دیگر سو متکی بر فئودالیسم روسی است در تک تک آثارش ردپای خود را بر جای نهاده و انسان گرفتار پوچ انگاری در جامعه ای با ظاهر پرزرق و برق و پرفریب را با استادی تصویر کرده است. جوان خام نیز یکی دیگر از آثار ماندگار این نویسنده بی بدیل است.

نوشتن دیدگاه