وبلاگ

راز گل سرخ

این کتاب با سالشمار زندگی سهراب سپهری آغاز شده، و در ادامه مولف منتخبی از اشعار شاعر را آورده است. همچنین در بخش پایانی، نقد و نظر چند تن از صاحبنظران را در رابطه با اشعار سهراب می خوانید.

به عنوان نمونه، در بخش آغازین مقالۀ “صدای پای آب، مانیفست سهراب” به قلم محمود نیکویه چنین می خوانیم:

در میان آثار و اشعار به جا مانده از زنده یاد” سهراب سپهری” منظومۀ زیبای “صدای پای آب” از درخشش ویژه برخوردار است و هرجا که سخن از سپهری باشد فورا “صدای پای آب” در فرایاد می آید، چرا که شهرت سهراب به واسطۀ سرایش این منظومه گل کرد و آثار دیگر او به بار و بر نشست. در این منظومه شاعر پس از معرفی مختصری به بیان اندیشه ها و افکار شاعرانۀ خود می پردازد و خواننده را با خود به اعماق اندیشه های انسان دوستانه و عشق به تمامی موجودات عالم خاکی می برد، به طوری که انسان از این همه محبت و علاقۀ او به تمامی آفریده های خلقت به تحسین و شگفتی می نشیند.

هرکجا برگی هست، شور من می شکفد

انتشارات نگاه این کتاب را به قیمت 9500 تومان منتشر کرده است.

نوشتن دیدگاه