وبلاگ

با آرزوی چاپ کتاب های خوب

فرا رسیدن بهار و تازه شدن سال همواره آرزوهایی نهان در وجودم زنده می کند؛ آرزوهایی که از هنگام جوانی و عقل رسی با خود داشته ام و اگرچه در گذر سالیان به بسیاری از آن ها تحقق بخشیده ولی بخشی دیگر هم از آن ها همچنان آرزو مانده. پس بهتر است که در آغاز سال نو برای ما که کارمان چاپ و نشر کتاب است، آرزوی چاپ کتاب های خوب داشته باشیم و بتوانیم تا حدی به سفرۀ فرهنگی جامعه اگرچه نه در حد طعام لذیذ، که چاشنی اشتهاآور افزون کنیم.
برای همۀ اهل قلم اعم از نویسنده، مصحح، ترجمه و پژوهشگر، چه آنان که در طی سال ها با انتشارات نگاه همکاری داشته و چه آنان که با آثار خود چراغ فرهنگ را پاس داشته اند آرزوی سالی خوش، بدون دغدغه، آرام و پربار داریم.
برای تک تک کتابخوانان که به لطف آنان چرخ نشر در گردش و چراغ فرهنگ روشن است هم آرزوی خوبی و خوشی و آرامش داریم. باشد که سال 1392 از منظر فرهنگ پویا، فعال و سرزنده باشد.

علیرضا رئیس دانایی
انتشارات نگاه
بهار 92

نوشتن دیدگاه