برچسب: 53 نفر

چاپ هفتم «گیله مرد» منتشر شد

نگاه: مجتبی بزرگ علوی، از نویسندگان برجسته ادبیات فارسی معاصر ایران، بهمن ماه ۱۲۸۲ در تهران متولد شد. او در سال ۱۲۸۹ به همراه برادرش جهت تحصیل روانه آلمان شد. در سال ۱۳۰۶ پدر وی شکست تجاری بزرگی را تاب نیاورده و خودکشی کرد. یک سال پس از این اتفاق علوی از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت. علوی نخستین کار ادبی را با ترجمه قطعه‌ای از آثار شیلر تحت عنوان «دوشیزه اورلئان» آغاز کرد. یکی از ویژگیهای زندگی علوی نزدیکی و محشور بودن او با صادق هدایت است. او مدتی پیش از وقوع کودتای ۲۸ مرداد...

ادامه خواندن ←