برچسب: یدالله رویایی

«مجموعه اشعار» یدالله رویایی کامل می‌شود

فرید مرادی، سرویراستار انتشارات نگاه، درباره انتشار «مجموعه اشعار» یدالله رویایی به خبرنگار ادبیات و نشر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در جلد اول «مجموعه اشعار» یدالله رویایی شعرهای برخی از مجموعه شعرهای او که بعدتر منتشر شده نیامده است، به همین خاطر ما قصد داریم شعرهای این مجموعه شعرها را هم به «مجموعه اشعار» او اضافه کنیم. او افزود: البته هنوز نسخه‌های «مجموعه اشعار» رویایی در کتاب‌فروشی‌ها وجود دارد و انتشار کل شعرها احتمالا پس از تمام شدن این مجموعه‌ها صورت خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته اعلام شد یدالله رویایی که در فرانسه سکونت دارد به...

ادامه خواندن ←

از سکوی سرخ

از متن کتاب: برای شاعر، فرم تکوین حادثه است. او در این حادثه خودش را زیر نگاه خواننده مبادله می کند، و توفیق او در وقوع همین مبادله است. در این معنی فرم در قطعه شعر یعنی زندگی زبان، شاعر در این زندگی آنقدر با زبانش یگانه می شود که در ارائه ی زبان ارائه ی تن می کند. زندگی زبان دیگر زندگی بدن می شود که چون باله هزاران هزار فرم در خود دارد. سهم فرم در شعر حجم سهم مظروف است و نه ظرفی برای ارائه ی فکر، و شعر خودش موضوع شعر میشود. اصرار در ارائه ی فکر نقابی برای بی فکری است. فقر در فکر...

ادامه خواندن ←

منِ گذشته امضا

نگاه: مجموعه شعر «منِ گذشته امضا» اثر یدالله رویایی،  همراه با ترجمه فرانسه اشعاربه چاپ سوم رسید.               در شخص من دو شخص هست:               یکی مفرد که امضا می‌کند،               دیگری جمع که می‌خواند.               و در لحظه‌ی خوانش، ما سه شخصیم.»      ید الله رویایی نخستین شاعری بود که به طور آگاهانه و پی‌گیر از فرم در شعر سخن گفت. رویایی همراه با چند شاعر دیگر، مانیفست «اسپاسمانتالیسم» را منتشر کردند که بعدها...

ادامه خواندن ←

تنهایی های من در زندگی با کلمه می گذرد

نگاه : یدالله رویایی شاعر است . شاعری که  تجربه های ابتدایی  شاعری  را در نوجوانی آموخت .  امروز رویایی را با شعر حجم می شناسند ، شعری که برای تبیین و تعریف آن رویایی  ده ها صفحه نوشته است . رویایی گرچه سال هاست  در فرانسه زندگی می کند اما هنوز  چراغ شعرش در  ایران روشن است . او با شعر امروز ایران و شاعران  ارتباطی تنگاتنگ دارد .  در چند دهه اخیر آثار گوناگونی اعم از شعر یا مقاله و نقد از او در نشریات ایران منتشر شد و هر از گاهی کتابی نیزاز رویایی روی پیشخوان کتابفروشی...

ادامه خواندن ←

کتاب «یدالله رویایی» نوشته فیض شریفی در آستانه انتشار

نگاه :کتاب «یدالله رؤیایی» از مجموعه‌ی «شعر زمان ما» به قلم فیض شریفی در راه است. این شاعر و پژوهشگر درباره‌ی این کتاب گفت: از مجموعه‌ی «شعر زمان ما»، کتاب «یدالله رؤیایی» در دست آماده‌سازی است و فکر می‎کنم به نمایشگاه کتاب برسد. او افزود: رؤیایی به عنوان یک شاعر در یک لشکر تک‌نفره معروف است و به او لشکر تک‌نفره می‌گویند، چون دوستانی که با او بیانیه‌ی شعر حجم را امضا کردند، به مرور مانیفست شعر رؤیایی را کنار گذاشتند و وارد زبان و ساخت و بافت مخصوص به خودشان شدند؛ به همین دلیل هرچه زمان گذشت، بیش‌تر رؤیایی...

ادامه خواندن ←

تنهایی های من در زندگی با کلمه می گذرد

نگاه : یدالله رویایی شاعر است . شاعری که  تجربه های ابتدایی  شاعری  را در نوجوانی آموخت .  امروز رویایی را با شعر حجم می شناسند ، شعری که برای تبیین و تعریف آن رویایی  ده ها صفحه نوشته است . رویایی گرچه سال هاست  در فرانسه زندگی می کند اما هنوز  چراغ شعرش در  ایران روشن است . او با شعر امروز ایران و شاعران  ارتباطی تنگاتنگ دارد .  در چند دهه اخیر آثار گوناگونی اعم از شعر یا مقاله و نقد از او در نشریات ایران منتشر شد و هر از گاهی کتابی نیزاز رویایی روی پیشخوان کتابفروشی...

ادامه خواندن ←

از سکوی سرخ

از متن کتاب از سکوی سرخ: برای شاعر، فرم تکوین حادثه است. او در این حادثه خودش را زیر نگاه خواننده مبادله می کند، و توفیق او در وقوع همین مبادله است. در این معنی فرم در قطعه شعر یعنی زندگی زبان، شاعر در این زندگی آنقدر با زبانش یگانه می شود که در ارائه ی زبان ارائه ی تن می کند. زندگی زبان دیگر زندگی بدن می شود که چون باله هزاران هزار فرم در خود دارد. سهم فرم در شعر حجم سهم مظروف است و نه ظرفی برای ارائه ی فکر، و شعر خودش موضوع شعر میشود. اصرار در ارائه ی فکر نقابی برای بی فکری است....

ادامه خواندن ←