برچسب: مادر

پیشنهاد نگاه

مادر» در تاریخ کتاب‌خوانی ایران جایگاهی والا دارد، پس از کودتای 28 مرداد قاطبه جوانان آرمان‌خواه، دانشجویان و کتابخوانان دربه‌در دنبال این اثر می‌گشتند تا آن را تبدیل به الفبای مبارزه کنند، «مادر» در دهۀ چهل اثری رویایی بود و مرز بین دانستن و ندانستن برای جوانان با این کتاب تعریف می‌شد.    گورکی  متأثر از اندیشه‌های چپ لنینی این اثر را به عنوان نماد مبارزات کارگری نوشت .    اما سرنوشت این اثر نیز در ایران شگفت‌انگیز است. پس از انقلاب «مادر» کتابی قابل دسترس شد. اما نگاه ایده‌ئولوژیک جوان تغییر یافته و کم‌کم کار نه به عنوان یک کتاب...

ادامه خواندن ←

مادر

 نگاه: «مادر» ماکسیم کورگی با ترجمه اعلی اصغر سروش در انتشارات نگاه به چاپ دوم رسید.     رمان «مادر» نماد ادبیاتی است که موسوم به رئالیسم سوسیالیستی شد.ادبیاتی که ا ز دل انقلاب اکتبر روسیه شکل گرفت و در آن آرمانخواهی سیاسی و مبارزه طبقاتی حرف اول را می زد.     مادر زنی است ساده که درگیر ماجرای پسرکارگرش می شودکه، به مبارزه علیه تزار می پیوندد. مادر پس از دستگیری پسرش راه او را پی می گیرد و در این راه اندک اندک آگاهی اجتماعی‌اش بالا رفته و تبدیل به زنی آرمانخواه می شود، کتاب که از...

ادامه خواندن ←