برچسب: فرخی یزدی

مجموعه اشعار فرخی یزدی

نگاه :مجموعه اشعار شاعر لب دوخته،  فرخی یزدی تجدید چاپ شد. فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار آرمان گرا و مبارز عصر رضاخانی است . که به خاطر جسارت، انتقادات صریح و بی پرده، دیکتاتور کمر به نابودی شاعر بست و در زندان لبهای او را به هم دوختند.      «دیوان فرخی یزدی» با نظارت و تصحیح شاعر معاصر محمد علی سپانلو تدوین وتوسط انتشارات نگاه منتشر و به چاپ چهارم رسیده است . کتاب د ر   341  صفحه با بهای 20000 تومان  عرضه شده است.

ادامه خواندن ←

شاعر آزادی

    میرزا محمد فرخی یزدی (۱۲۶۸ یزد - ۲۵ مهر ۱۳۱۸) شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه و دموکرات صدر مشروطیت است. وی سردبیر  روزنامه طوفان بود. او همچنین نماینده مردم یزد در دوره هفتم مجلس شورای ملی بود و در زندان قصر کشته شد و مدفنش  نامعلوم است .    قسم به عزت و قدرت و مقام ازادی              که روح بخش جهان است نام آزادی    هزار بار بود به ز صبح استبداد                     برای دسته پا بسته ، شام آزادی    به پیش اهل...

ادامه خواندن ←