برچسب: عزیز نسین

تجدید چاپ آثار نسین در انتشارات نگاه

چهار کتاب از عزیز نسین-طنزپرداز شهیر ترکیه‌ای- در انتشارات نگاه تجدید چاپ شده است. این چهار کتاب عبارتند از "چاخان"، "فلان فلان شده‌ها"، "اینم شد زندگی؟" و "پخمه" که شما می‌توانید با مراجعه به غرفه انتشارات نگاه در سی و دومین نمایشگاه کتاب، این آثار را تهیه کنید . برای تهیه آثار نسین اینجا کلیک کنید.

ادامه خواندن ←

مجموعه آثار عزیز نسین

https://negahpub.com/shop/fictions/%d9%be%d8%ae%d9%85%d9%87/ https://negahpub.com/shop/fictions/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%85-%d8%b4%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d8%9f/ https://negahpub.com/shop/fictions/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-3/ https://negahpub.com/shop/fictions/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-2/ https://negahpub.com/shop/fictions/%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%85-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-1/

ادامه خواندن ←