برچسب: صدای پای آب

راز گل سرخ

این کتاب با سالشمار زندگی سهراب سپهری آغاز شده، و در ادامه مولف منتخبی از اشعار شاعر را آورده است. همچنین در بخش پایانی، نقد و نظر چند تن از صاحبنظران را در رابطه با اشعار سهراب می خوانید. به عنوان نمونه، در بخش آغازین مقالۀ "صدای پای آب، مانیفست سهراب" به قلم محمود نیکویه چنین می خوانیم: در میان آثار و اشعار به جا مانده از زنده یاد" سهراب سپهری" منظومۀ زیبای "صدای پای آب" از درخشش ویژه برخوردار است و هرجا که سخن از سپهری باشد فورا "صدای پای آب" در فرایاد می آید، چرا که شهرت سهراب...

ادامه خواندن ←