برچسب: شاهکار

شاهکار

شاهکار در میان سلسله رمانهاى “روگون ماکار” تنها داستانى است که تا حدودى رنگ و بوى سرگذشت نامه ى شخصى دارد. در این کتاب بسیارى از دوستان زولا مثلا بایل، والابرگ، الکسیس، سولارى، بابا تانگى، (خود زولا در قالب شخصیت ساندور) و سرانجام بسیارى از خصایص سزان را در شخصیت اول داستان یعنى کلود لانتیه ى نقاش مىتوان باز شناخت .شاهکار داستان مرد جوان نقاشی است که در یک شب بارانی با دختری روبرو می شود که در باران مانده و پناهی ندارد او را به خانه می برد و صبحگاه دختر از خانه اش می رود در تمام این...

ادامه خواندن ←

«شاهکار» امیل زولا در نگاه

زولا در دوم آوریل 1940 در پاریس بهدنیا آمد امّا خانوادهاش به اِكس آن پرووانس نقل مكان كرد. پدر زولا كه مهندسى پر ابتكار از مردم ونیز بود پس از كوششهاى فراوان سرانجام نظر موافق مقامات را براى ایجاد شبكهى آبرسانى آب آشامیدنى در اِكس بهدست آورد. بدبختانه فرانسوا زولا پیش از آنكه طرحش را به سرانجامى برساند در 1846 درگذشت و همسر و پسر كوچكش را با مبلغ بسیار ناچیزى پول تنها گذاشت. مادام زولا همراه والدینش ناگزیر شد در میان مردم فقیر اِكس روزگار بگذراند، . در پایان 1859 توسط یكى از دوستان پدرش شغلى در اداره ى...

ادامه خواندن ←