برچسب: رضا معتمدی

دفترهای شعر اکتاویو پاز – رضا معتمدی

دکتر رضا معتمدی ترجمه سه دفتر شعر اکتاویو پاز، سنگ آفتاب، روزهای اشتغال و سمندر را برای انتشار در اختیار مؤسسۀ انتشارات نگاه گذاشت. اکتاویو پاز، شاعر، نویسنده و اندیشه‌ور بزرگ مکزیکی  که آثارش رگه‌هایی نمایان از مارکسیسم، سورئالیسم و اسطوره‌های قوم آزتک دیده می‌شود. پاز زندگی پرفراز و نشیبی گذراند. در 1937 در مبارزات مردمش شرکت کرد؛ او در 1962 سفیر مکزیک در هند شد، اما در اعتراض به دولت مکزیک در کشتار 200 دانشجو تظاهر کننده در بازی‌های المپیک 1968، کناره گرفت. و از آن پس تا واپسین سال‌های زندگی خود، سردبیری و نشر چند مجله معتبر ویژه هنر و...

ادامه خواندن ←