(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

(دیدگاه 4 کاربر)

90,000تومان

فدریکو گارسیا لورکا

ترجمه زهرا رهبانی

مجموعه‌ى حاضر دربرگيرنده‌ى مراحل رشد و شكوفايى شعر فدريكو گارسيا لوركاست. به همين دليل نيز بيشتر شعرها تاريخ سرايش خود را همراه دارد.

اولين بخش از اين مجموعه شعرهايى را شامل مى‌شود كه لوركا به تقريب طى 1920- 1918 سروده است. اين شعرها كه خاستگاه عرب ـ گرانادايى شعر لوركا را نمايان مى‌سازد، عمدتاً در «كتاب شعر» كه از نظر ساختارى متعلق به دوران پر شور و شرّ جوانى لوركاست، خلاصه مى‌گردد. بنابر اين، شايد از نظر زمانى بتوان شعرهاى اين دوره را كنكاشى براى پالايش زبان شعرى وى قلمداد كرد

توضیحات

گزیده ای از مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

رؤیاىِ پارچه‌هاىِ الجزایر و دَمشق

خشونتِ قلب ما عطرآگین مى‌کرد

گیسوان تو مى‌نواخت

هماهنگ با ستارگانِ رنج‌ات سُترگ.

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

            مجموعه اشعار      

فهرست

 

 

 

پیش‌گفتار   21

کتاب شعر (1920-1918)       27

مارمولک پیر           29

ترانه‌ى میدانچه        33

کنسرت ناتمام          37

چکامه‌ى آب دریا     39

طلوع        41

در یاد       43

سایه‌ى روح من        45

الماس       47

دیدارهاى حلزونى ماجراجو     49

مرثیه        58

باران        63

تأمل زیر باران         66

نغمه‌ى بهارى           68

ترانه‌ى غمگین         70

دریا         73

سپیدارانِ نقره‌فام       75

پرسش‌ها   77

سنبله‌ها     78

ترانه‌ى یک روز جولاى          81

آوازى دیگر            86

سیگار!      88

صبح        92

عصر        97

اگر دستانم مى‌توانست از هم بگسلد         99

ترانه‌ى عسل           101

ترانه‌ى پاییزى          104

سوگسرودى براى خوواناى مجنون          107

آواز         111

درختان     114

رؤیا         115

ماه و مرگ             117

رؤیایى دیگر           119

آشیان       121

هواى شبانه             122

بلوط‌ها     124

چشمه‌سار   127

تمناى درخت غار     133

راه           137

چشم‌انداز   140

پرنده‌ى کاغذى         143

نغمه‌ى درون            146

سوگسرود سکوت     149

شبیخون    153

غروب شده است      155

آواز براى ماه           157

مشاوره      161

حیاط نمناک           163

تصنیف      165

نوامبر       167

ساعت ستارگان        170

بادنماى افراشته        172

ضرباهنگ پاییز        175

ترانه‌ى شرقى           182

کانته خوندو (1921)   187

شعر پیکان              189

شب         190

سویل       191

دسته        193

گام          194

خدنگ      195

بالکن       196

سپیده‌دم     197

مارِ زنگى   198

شمعدان     199

انجیر وحشى           200

صلیب       201

آناناس وحشى         202

پیشگویى گیتار        203

گیتار        204

شعر تنهایى             206

گرافیک پِتِنرا           207

شش ردیف             208

شعر سیگیریاى کولى   209

نغمه‌ى سه رود         211

سه شهر     214

گرافیک پِتِنِرا           216

این طرح    218

نغمه‌ى فلامنکو        220

نغمه‌ى فلامنکو        222

شعر تنهایى             223

شعر سیگیریاى کولى   225

شعر تنهایى             227

شعر تنهایى             228

شعر تنهایى             230

رقص و آواز  فلامنکو            231

لولا ]دو دختر[              232

رقص فلامنکا          234

دانشگاه     236

آواز مادرِ آمارگو      238

آواز کولى کتک‌خورده            239

دشت        240

پرچم چهارم            252

مالاگِنیا     258

دهکده      259

آمپارو       260

شعرهاى پراکنده         263

مانداب‌ها   265

آواز عروسک          267

چهار ترجیع بند زرد   269

مستخدم    271

من مى‌دانم              273

حاشیه‌نشینان رود      274

لیمو و پرتقال           276

مردمان مى‌رفتند       277

ترانه‌ها      279

به گوشِ یکى دختر   280

سورونگو   281

جریان آرام             282

گلایه        283

شب         285

نیمه شب    286

صنوبر و برج           287

ترانه         288

ماه سیاه     289

بَسامد       290

نذر          291

مزمور       292

دیدار        293

نغمه         294

بیرون        295

کشتگاه      296

او            297

طنین        298

باغ لیمو     299

دیوان        301

آذرخش    302

کَژى         303

بسوىِ…     304

جریان       305

هر آواز     306

گل سرخ    307

نوانخانه     308

مادر         309

یکى         310

یک ستاره   311

نوار          312

زیر          313

بزرگترین اندوه         314

شعاع        315

تَرَنُم         316

اَزَل          317

چشمان     318

هوا          320

برسِئو در آینه خفته    321

کجا فرو شود آرزو    323

واقعیت      324

زاویه‌ى ابدى           326

پُوریکو     327

خاطره      328

آب، به کجا مى‌روى؟              329

طاقِ ماه‌ها   331

دیو مردِ سپید           332

آواز پسرى که هفت قلب دارد    333

وسوسه      335

زمین        337

تشویش     338

ویژگى‌ها    339

گوشه‌ى آسمان         340

جمع         341

وِنوس       342

بادبادک     343

آینه‌ى بزرگ           344

انعکاس     345

اقاقیا        346

نماد         347

گر تو…     348

پرى دریا   349

آواز ماه نوامبر و آوریل           350

هوا          352

چوبدست زائر          353

لک لکِ موسیقا        354

پایانِ فصل گرم        355

همو         357

تالاب       359

پیش در آمد            360

علفِ هرز   361

جنگل ساعت‌ها        363

دیدگاه کلى             364

ترانه‌ى یأس            365

پیکان       366

تقریباً سوگواره         367

بدرود       368

وانهاده       369

ترانه‌ى کودکى که هرگز زاده نشد            371

آواز شبانه‌ى ملاحان آندولس    372

طلوع و زنگ!          374

ساعتِ هول             376

آواز روزى که مى‌گذرد           378

خورشید شکسته است            380

ترانه‌ى نخستین آرزو              382

تصویرهاى آسمان     384

غروب پنجشنبه‌ى مقدس         387

دریاىِ لاتین!           389

به کاتالینا بارسِنا       390

خداحافظ   391

به دوستم ماریا ترِه‌سا              392

آواز         393

تنهایى نا امن           395

ترانه‌ى مرده‌ى کوچک            398

رُباعىِ کوبایى          400

سنگ نبشته‌ى گور براى ایساک آلبِنیس    401

گیاه نامه‌ها             402

به کارمِلا، پِرویى       406

چه دارد آب رود؟     407

براى مجموعه‌ى کامل شعر آنتونیو ماچادو              410

نیایش گل‌هاى سرخ   414

گرانادا       420

تقریر        424

ابلیس       427

پرى دریا و خرچنگ              430

کودکى و مرگ         432

دنیا          434

آوازها (1924-1921)            437

گوناگون    439

ماه نیمه     440

آدم          441

روشنى ساعت         442

نمودار شبانه            443

افسانه       444

حلزون      445

مارمولک مى‌گرید…   446

آوازِ خوانده            448

آوازِ دیوانه             449

آواز سوار (1860)    450

آوازِ سوار   453

حقیقتى است           455

درخت کاشتم، درخت…          456

ماه برمى‌آید            458

خیابانِ خاموشان      460

به سحرگاه مرد         461

دوشیزه به عشاى ربانى           462

پسرِ لال    463

کودک دیوانه           464

وداع         466

خودکشى   467

نرگس       469

به شیوه‌ى دیگر        471

ترانه‌ى بیهوده          472

دو ملاح به کرانه       473

دلتنگى مجسمه        475

آواز درخت خشک پرتقال        476

سه تصویر با  سایه    478

آواز ماه     479

کودک من به دریا رفت…         481

سه تصویر با سایه     483

درخت آواز             484

شبانه‌هاى پنجره       486

عشق (با بال‌ها و پیکان‌ها)       490

تصنیف براى شهر سانتیاگو       492

ترانه خواهد نور باشد             493

دومین سالگرد         494

وَراى جهان             495

آندولسى ها            497

باغ مارس   498

ضرب‌المثل             499

توازن        500

کتیبه        501

لوح         502

زنِ اسیر     505

هر ترانه     506

گرانادا و  1850       507

نماد         508

آینه‌ى فریبنده          509

بادنماها     510

شکارچى   513

ترانه هفت دوشیزه     514

آوازهاى کودکانه       516

چرخ و فلک           518

ترانه‌ى دبستانى        520

اُمگا         522

به مارگاریتا (شیرگو)              523

سه داستان مصور      524

میگِل پیسارو           526

تنهایى       528

ترانه‌هاى عامیانه (گردآورى)     531

سه برگ    533

تارارا        534

کافه زنان چینى        536

چهار قاطرچى         538

پسرانِ مونِلئون         540

ترانه‌ى دُون بویسو     544

کودک سویل           547

قارچ‌هاى خَئِن         548

رَنجه        550

شاهانِ وَرق             552

ترانه‌ى گهواره          553

سویل قرن هیجدهم   554

لالایى      556

زائران       557

کولى آوازخوان (1927-1924)   561

آواز ماه، ماه، ماه       563

نازنین و باد            565

رِه‌یِرتا       568

آواز خوابگرد          570

راهبه‌ى کولى           574

آواز رنج سیاه          576

سَن میگل   579

سَن رافائل              582

سَن گابریل (جبرئیل)              585

دستگیرى آنتونیتو اِل کامبوریو به راه سویل            589

مرگ آنتونیو اِل کامبوریو         592

مرده‌ى عشق           595

آواز احضاریه          598

آواز پلیس شهرى اسپانیا         601

سه آواز تاریخى       607

ریشخند دُون پِدرو بر اسب       611

تامار و آمنون          615

چکامه      620

شاعر در نیویورک (1930-1929)           627

شعر تنهایى در دانشگاه کولومبیا             629

 1910] میان پرده[      631

افسانه و ارابه‌ى سه دوست       633

کودکى تو بر چانه     637

سیاهان      640

شاه هارلِم   642

کلیساى متروک        648

خیابان‌ها و رؤیاها     650

چشم‌اندازِ جماعتى که استفراغ مى‌کند       655

چشم‌اندازِ جماعتى که ادرار مى‌کند          658

قتل          661

کریسمس در هودسون            662

شهر بى رؤیا            664

چشم‌انداز کورِ نیویورک          667

تولد مسیح              670

سَحَر        672

شعر دریاچه اِدِم میلز   674

آسمانِ زنده             677

در کلبه‌ى کشاورز      679

گاو          682

دختر غرق شده در چاه           684

دیباچه‌اى بر مرگ     686

شبانه‌ى شکاف         688

منظره با دو گور و یک سگ اسیرى         692

ویرانه       694

ماه و دورنماىِ حشرات           696

بازگشت به شهر نیویورک        700

گورستان یهود         704

مصلوب     707

فریادى به سوى رُم (از فراز کرایسلر بیلدینگ)        709

چکامه      713

گریز از نیویورک      720

والس بر شاخه‌ها      723

شاعر به هاوانا مى‌رسد            725

غزل‌هاى عشق تاریک (1936-1935)      727

غزل تاجِ گل سرخ     729

غزل شِکوِه‌ى شیرین   731

زخم‌هاى عشق        733

شاعر از معشوق خویش مى‌خواهد که برایش بنویسد             735

شاعر راست مى‌گوید              736

شاعر تلفنى با معشوق خویش سخن گوید              737

شاعر از معشوق خویش درباره‌ى شهر فریبناک کوئنکا پرسد    738

غزل  شاعرى که براى معشوق کبوتر فرستد            740

آى صداىِ نهانِ عشقِ تاریک     742

عشق به سینه‌ى شاعر بیارامد    743

شب عشقِ بى‌خواب   744

شعرهاى عاشقانه       745

عاشقانِ کشته‌ى کَبک              747

چکامه براى  محراب ِ مقدس    751

قواعد       754

غزل         756

یادداشتى براى یک چکامه       758

کیست که بر تن کند پیرهنم، چه کس برتن خواهد کرد؟           760

چه کس گوید؟        762

به کجا خواهى شد، عشق من؟   764

سه نگاره‌ى آسمان ]قطعه[             766

خداىِ عشق با عصا   768

لوسیا مارتینس         769

در اندرون   770

نو            771

تصنیف      772

در مالاگا   774

ترانه         775

زن بعید     777

ترانه‌هاى عاشقانه      778

شعر شور انگیز         779

…بر پیکرت  رنج بود و گُل      781

آوازِ دیجور             783

آرلِکین      785

عشق. عشق. عشق    786

دیدن‌ات نتوانستم      788

مادر مر ا به دهکده‌ها  بِبَر        791

عشق، عشق            792

گرانادا، خیابان اِلویرا   794

بُز نَر         797

آرزو         800

ملاقات     802

اولین سالگرد           804

باغِ لیمو     805

تمشک با ساقه‌ى خاکستر        807

در چشمانت مار       808

ترانه‌ى کوتاه            810

ترانه‌ى کوتاه            812

دیباچه      814

نقش باغ    818

ترانه‌ى کوتاه            820

و من  بوسه‌ها مى‌دادم تو را      822

شعرهاى چاپ نشده    823

آه تختِ هتل! آه تختِ شیرین!   825

از یافتن یکى بوسه‌ى تو          826

جمع بانوان به کرانه‌ى دریا        828

دیده‌ام به دَرّه‌ى غزالِ ساکن       829

همه: از سایه‌ى عکسِ رادیوگرافى…        830

نگره بر منظر [I]            831

نگره بر منظر (II)          832

نُهمین ترانه‌ى گربه‌ها   834

سیسو       838

شُکوه: طلا، عود و مَرموک       839

باکره‌ى مقدس سخن گوید        840

سوگسرود   841

دیوانِ تاماریت            853

غزالِ عشق نامنتظر    855

غزال حضور هولناک   857

غزالِ عشق نا امید     859

غزال عشقى که نمى‌گذارد به تماشایش نشست         860

غزال کودک مرده      862

غزال ریشه‌ى تلخ      864

غزال  یادِ عشق        866

غزال مرگِ تاریک     868

غزال عشق دلپذیر     870

غزال گریز پا           871

غزال عشق صد ساله   873

غزال بازار صبحگاهى            875

قصیده‌ى مجروح آب              877

قصیده‌ى زارى          879

قصیده‌ى شاخه‌ها      880

قصیده‌ى زن آرمیده    882

قصیده‌ى خواب در هواى آزاد    884

قصیده‌ى دست ناممکن            886

قصیده‌ى گُل سرخ     888

قصیده‌ى دختر زرّین   889

قصیده‌ى کبوتران تاریک          891

گاهشمار زندگى لورکا            893

فهرست منابع           895

پیش‌گفتار

 

 

 

 

هزار اسبِ پارسى مى‌خسبد

با ماهِ پیشانى تو به میدان

آنگاه که من در تلاشم تا پیوند زنم

چهار شب را  به کمرگاه‌ات خصم برف.

               ]غزال عشق نا منتظر، دیوان تاماریت:  1936[

مجموعه‌ى حاضر دربرگیرنده‌ى مراحل رشد و شکوفایى شعر فدریکو گارسیا لورکاست. به همین دلیل نیز بیشتر شعرها تاریخ سرایش خود را همراه دارد.

اولین بخش از این مجموعه شعرهایى را شامل مى‌شود که لورکا به تقریب طى 1920- 1918 سروده است. این شعرها که خاستگاه عرب ـ گرانادایى شعر لورکا را نمایان مى‌سازد، عمدتاً در «کتاب شعر» که از نظر ساختارى متعلق به دوران پر شور و شرّ جوانى لورکاست، خلاصه مى‌گردد. بنابر این، شاید از نظر زمانى بتوان شعرهاى این دوره را کنکاشى براى پالایش زبان شعرى وى قلمداد کرد :

بر پیکرت  رنج بود و گُل سرخ.

چشمان‌ات مرگ بود و دریا

دهان‌ات، لبان‌ات، قفاى‌ات، گریبان‌ات.

من به  کُهَن سایه‌ى دیرینه‌ى عُمَر ماننده بودم.

 

رؤیاىِ پارچه‌هاىِ الجزایر و دَمشق

خشونتِ قلب ما عطرآگین مى‌کرد

گیسوان تو مى‌نواخت هماهنگ

با ستارگانِ رنج‌ات سُترگ.

            ]اولین آوازها:  1917[

شعرهاى کانته خوندو (1921) نیز  که نشانگر دستیابى شاعر به نوعى خاص از سبک است، همچنان ادامه‌ى تأثیر دیرینه‌ترین سنت‌هاى شعرى آندولس را نمایان مى‌سازد :

بر بلنداى کوه عریان

جایگاه صلیب.

آب زلال و

درختان زیتون صد ساله.

به کوره راه‌ها

مردان رداپوش،

و به برج‌ها

بادنماهاى گردان

تا ابد چرخان

 

آه، دهکده‌ى متروک

در آندولس سوگوار!

            ]دهکده، کانته خوندو:  1921[

بخش بعدى شامل شعرهاى پراکنده  لورکاست که سال‌ها پس از مرگ شاعر با گردآورى  دست نوشته‌هاى لورکا از سوى بنیاد فدریکو گارسیا لورکا به چاپ رسیده است.

گروه مردمان به باغ‌ها نمایان

تن تو و احتضار من در انتظار

بر اسبان نور و با بال‌هاى سبز.

            ]عشق به سینه‌ى شاعر بیارمد، غزل‌هاى عاشقانه: اولین انتشار  1984[

به کجا خواهى شد، عشق من،

همدم و هستى من،

با نسیم در قدح

و دریا در بلور؟

][

                    ]به کجا خواهى شد، عشق من؟، چنین گذشت پنج سال:  1930[

مجموعه آوازها شامل اولین آوازهاى لورکا (1921) و آوازها (1924-1922) حاوى شعرهاى برجسته‌اى از لورکاست که جزو ماندگارترین آثار او نیز محسوب مى‌شود. در واقع، این مجموعه نقطه عطفى در شعر اوست، چرا که هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ محتوا دوره‌ى جدیدى را در شعر او رقم مى‌زند :

ساقه‌ى صدا و چهره،

بارى و دیگر بار

مى‌لرزد نومید

در هواى دیروز.

            ]درخت آواز، آوازها: 1924- 1922[

ترانه‌هاى عامیانه (گردآورى ) نیز حاصل سال‌ها تحقیق در فرهنگ و ادبیات عامه اسپانیاست که در ادامه خواهد آمد.

اشعار کولى آوازخوان[1]  (1927-1924) دربرگیرنده شعرهایى است

برخاسته از فرهنگ عامه و اسطوره‌هایش که عمدتآ ریشه در باورهاى قومى و مذهبى این سرزمین دارد. وجه مشخصه‌ى شعرهاى این بخش را باید در شیوه‌ى  بیان روایى آن جستجو کرد. هرچند این خصوصیت را مى‌توان در دیگر بخش‌ها، به‌ویژه در ترانه‌هاى عامیانه، تعمیم داد :

به دروازه‌ى بیت اللحم

کولى‌ها گرد آیند.

سَن خوِسه، زخم آلود

بر باکره کفن پوشد.

سلا ح گستاخ

به تمام شب غُرََّد.

باکره به بزاقِ ستاره

کودکان شفا دهد.

            ]آواز پلیس شهرى اسپانیا، کولى آوازخوان: 1927- 1924[

شاعر در نیویورک (1930-1929) نیز بخش دیگر این مجموعه است. شعرهایى که لورکا در طول اقامت خویش در دانشگاه کولومبیا مى‌سراید که خود آینه‌ى تمام‌نماى تضاد فرهنگى است. این شعرها در کل گرایش خاص شاعر را که کمتر در سروده‌هاى پیشین  وى مى‌توان سراغ گرفت، آشکار مى‌سازد. شعرهایى به مفهوم واقعى کلمه فرا واقع‌گرا (سوررئالیستى) که به‌نوعى، درک عمیق شاعر را از وضع موجود نشان مى‌دهد :

آنان هستند که ویسکى نقره نوشند

به کنار آتشفشان‌ها

و پاره‌هاى قلب بلعند از کوه‌هاى یخینِ خرس.

بدان شب شاهِ هارلم با یکى قاشق سخت

چشم کروکودیل‌ها بیرون مى‌کشید

و به نشیمنگاه میمون‌ها مى‌زد

با یکى قاشق.

            ]سیاهان (شاه هارلم)، شاعر در نیویورک: 1930- 1929[

ماهى در ماه غوطه ور.

آب ساعتى خسبد

و دریا ساعت‌ها.

بانو بر سر شاخ مرده.

راهبه

به درون ترنج مى‌خواند.

دختر

از کاج  به سَندروس مى‌رفت.

 

و کاج پَرِ چکاوک مى‌جست.

اما بلبل بر زخم‌هاى پیرامونش مى‌گریست.

و من نیز.

            ]گریز از نیویورک (والسى به‌سوى تمدن)، شاعر در نیویورک: 1930- 1929[

شعرهاى دیوان تاماریت (1936) ــ دیوان به معناى کتاب شعر و تاماریت نام ناحیه‌اى واقع در گراناداــ نیز پایان بخش این مجموعه خواهد بود. شعرهایى که به نوعى نمایانگر رویکرد دوباره شاعر در به‌کارگیرى همان سنت‌هاى دیرینه‌ى شعر اسپانیایى، به‌ویژه غزلسرایى، است.

نه بَر باد پاید نه بر پَرِ چَکاوک

آنگاه که  تو را یابم به سردابِ شراب.

نه بر خاک پاید نه بر پاره ابرى

وقتى که تو به رود مى‌شدى غرقاب.

 

کى دیوِ آب فرو افتاد بر کوه‌ها

و دَرغلتید دَرّه با سگان و سوسن‌ها.

و تنِ تو با سایه‌ى بنفشه‌ى دستانم.

به کرانه سَرد مُرد فرشته‌ى درگاه.

            ]غزال کودک مرده، دیوان تاماریت:  1936[

                    دونالد ام. آلن[2]

مجموعه‌ى حاضر داراى شعرهاى پراکنده و چاپ نشده‌ى لورکاست که خواهرش، کونچیتا گارسیا لورکا پس از مرگ او گردآورى و منتشر کرده است ـ م.

[1] ترجمه‌ى نام کتاب به آوازهاى کولى درست نیست.

[2] . Donald M. Allen

اطلاعات بیشتر

وزن 1200 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

,

وزن

1200

نوع جلد

SKU

94215

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-261-3

قطع

تعداد صفحه

895

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

4 دیدگاه برای مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

 1. زهرا رهبانی

  شوق فریاد نگون بخت ورزای درد
  به هنگام مرگ

 2. حسین

  آنگاه ک من بمیرم
  به همراه گیتارم
  دفنم کنید به زیر شن

  آنگاه ک من بمیرم
  در میان نارنجستان ها
  و ریاحین دفنم کنید

  گاه مرگ
  اگر خواستید بسپاریدم
  به یکی بادنما

  آنگاه ک مرده ام…..

 3. بهداد

  سلام- این کتاب چاپ قدیم است چرا به قیمت جدید می فروشید؟ ضمنا شعر معروف ساعت پنج عصر چرا در این کتاب نیست؟ تشکر

  • مدیر سایت

   سلام
   وقت شما بخیر
   در خصوص افزایش قیمت باید خدمتتون عرض کنم که این افزایش به خاطر افزایش هزینه هایی مثل هزینه نگهداری (انبارداری)، هزینه پخش و … است که بر اساس عرف اکثر ناشرها انجام میدن.
   در خصوص شعری که ذکر کردید هم باید عرض کنم که این شعر تو کتاب هست.
   خوب باشید

 4. لیدا

  با سلام متاسفانه اصلا ترجمه خوبی نداره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.