مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

90,000 تومان


فدریکو گارسیا لورکا

ترجمه زهرا رهبانی

مجموعه‌ى حاضر دربرگيرنده‌ى مراحل رشد و شكوفايى شعر فدريكو گارسيا لوركاست. به همين دليل نيز بيشتر شعرها تاريخ سرايش خود را همراه دارد.

اولين بخش از اين مجموعه شعرهايى را شامل مى‌شود كه لوركا به تقريب طى 1920- 1918 سروده است. اين شعرها كه خاستگاه عرب ـ گرانادايى شعر لوركا را نمايان مى‌سازد، عمدتاً در «كتاب شعر» كه از نظر ساختارى متعلق به دوران پر شور و شرّ جوانى لوركاست، خلاصه مى‌گردد. بنابر اين، شايد از نظر زمانى بتوان شعرهاى اين دوره را كنكاشى براى پالايش زبان شعرى وى قلمداد كرد

توضیحات

گزیده ای از مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

رؤياىِ پارچه‌هاىِ الجزاير و دَمشق

خشونتِ قلب ما عطرآگين مى‌كرد

گیسوان تو مى‌نواخت

هماهنگ با ستارگانِ رنج‌ات سُترگ.

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

            مجموعه اشعار      

فهرست

 

 

 

پيش‌گفتار   21

كتاب شعر (1920-1918)       27

مارمولك پير           29

ترانه‌ى ميدانچه        33

كنسرت ناتمام          37

چكامه‌ى آب دريا     39

طلوع        41

در ياد       43

سايه‌ى روح من        45

الماس       47

ديدارهاى حلزونى ماجراجو     49

مرثيه        58

باران        63

تأمل زير باران         66

نغمه‌ى بهارى           68

ترانه‌ى غمگين         70

دريا         73

سپيدارانِ نقره‌فام       75

پرسش‌ها   77

سنبله‌ها     78

ترانه‌ى يك روز جولاى          81

آوازى ديگر            86

سيگار!      88

صبح        92

عصر        97

اگر دستانم مى‌توانست از هم بگسلد         99

ترانه‌ى عسل           101

ترانه‌ى پاييزى          104

سوگسرودى براى خوواناى مجنون          107

آواز         111

درختان     114

رؤيا         115

ماه و مرگ             117

رؤيايى ديگر           119

آشيان       121

هواى شبانه             122

بلوط‌ها     124

چشمه‌سار   127

تمناى درخت غار     133

راه           137

چشم‌انداز   140

پرنده‌ى كاغذى         143

نغمه‌ى درون            146

سوگسرود سكوت     149

شبيخون    153

غروب شده است      155

آواز براى ماه           157

مشاوره      161

حياط نمناك           163

تصنيف      165

نوامبر       167

ساعت ستارگان        170

بادنماى افراشته        172

ضرباهنگ پاييز        175

ترانه‌ى شرقى           182

كانته خوندو (1921)   187

شعر پيكان              189

شب         190

سويل       191

دسته        193

گام          194

خدنگ      195

بالكن       196

سپيده‌دم     197

مارِ زنگى   198

شمعدان     199

انجير وحشى           200

صليب       201

آناناس وحشى         202

پيشگويى گيتار        203

گيتار        204

شعر تنهايى             206

گرافيك پِتِنرا           207

شش رديف             208

شعر سيگيرياى كولى   209

نغمه‌ى سه رود         211

سه شهر     214

گرافيك پِتِنِرا           216

اين طرح    218

نغمه‌ى فلامنكو        220

نغمه‌ى فلامنكو        222

شعر تنهايى             223

شعر سيگيرياى كولى   225

شعر تنهايى             227

شعر تنهايى             228

شعر تنهايى             230

رقص و آواز  فلامنكو            231

لولا ]دو دختر[              232

رقص فلامنكا          234

دانشگاه     236

آواز مادرِ آمارگو      238

آواز كولى كتك‌خورده            239

دشت        240

پرچم چهارم            252

مالاگِنيا     258

دهكده      259

آمپارو       260

شعرهاى پراكنده         263

مانداب‌ها   265

آواز عروسك          267

چهار ترجيع بند زرد   269

مستخدم    271

من مى‌دانم              273

حاشيه‌نشينان رود      274

ليمو و پرتقال           276

مردمان مى‌رفتند       277

ترانه‌ها      279

به گوشِ يكى دختر   280

سورونگو   281

جريان آرام             282

گلايه        283

شب         285

نيمه شب    286

صنوبر و برج           287

ترانه         288

ماه سياه     289

بَسامد       290

نذر          291

مزمور       292

ديدار        293

نغمه         294

بيرون        295

كشتگاه      296

او            297

طنين        298

باغ ليمو     299

ديوان        301

آذرخش    302

كَژى         303

بسوىِ…     304

جريان       305

هر آواز     306

گل سرخ    307

نوانخانه     308

مادر         309

يكى         310

يك ستاره   311

نوار          312

زير          313

بزرگترين اندوه         314

شعاع        315

تَرَنُم         316

اَزَل          317

چشمان     318

هوا          320

برسِئو در آينه خفته    321

كجا فرو شود آرزو    323

واقعيت      324

زاويه‌ى ابدى           326

پُوريكو     327

خاطره      328

آب، به كجا مى‌روى؟              329

طاقِ ماه‌ها   331

ديو مردِ سپيد           332

آواز پسرى كه هفت قلب دارد    333

وسوسه      335

زمين        337

تشويش     338

ويژگى‌ها    339

گوشه‌ى آسمان         340

جمع         341

وِنوس       342

بادبادك     343

آينه‌ى بزرگ           344

انعكاس     345

اقاقيا        346

نماد         347

گر تو…     348

پرى دريا   349

آواز ماه نوامبر و آوريل           350

هوا          352

چوبدست زائر          353

لك لكِ موسيقا        354

پايانِ فصل گرم        355

همو         357

تالاب       359

پيش در آمد            360

علفِ هرز   361

جنگل ساعت‌ها        363

ديدگاه كلى             364

ترانه‌ى يأس            365

پيكان       366

تقريباً سوگواره         367

بدرود       368

وانهاده       369

ترانه‌ى كودكى كه هرگز زاده نشد            371

آواز شبانه‌ى ملاحان آندولس    372

طلوع و زنگ!          374

ساعتِ هول             376

آواز روزى كه مى‌گذرد           378

خورشيد شكسته است            380

ترانه‌ى نخستين آرزو              382

تصويرهاى آسمان     384

غروب پنجشنبه‌ى مقدس         387

درياىِ لاتين!           389

به كاتالينا بارسِنا       390

خداحافظ   391

به دوستم ماريا ترِه‌سا              392

آواز         393

تنهايى نا امن           395

ترانه‌ى مرده‌ى كوچك            398

رُباعىِ كوبايى          400

سنگ نبشته‌ى گور براى ايساك آلبِنيس    401

گياه نامه‌ها             402

به كارمِلا، پِرويى       406

چه دارد آب رود؟     407

براى مجموعه‌ى كامل شعر آنتونيو ماچادو              410

نيايش گل‌هاى سرخ   414

گرانادا       420

تقرير        424

ابليس       427

پرى دريا و خرچنگ              430

كودكى و مرگ         432

دنيا          434

آوازها (1924-1921)            437

گوناگون    439

ماه نيمه     440

آدم          441

روشنى ساعت         442

نمودار شبانه            443

افسانه       444

حلزون      445

مارمولك مى‌گريد…   446

آوازِ خوانده            448

آوازِ ديوانه             449

آواز سوار (1860)    450

آوازِ سوار   453

حقيقتى است           455

درخت كاشتم، درخت…          456

ماه برمى‌آيد            458

خيابانِ خاموشان      460

به سحرگاه مرد         461

دوشيزه به عشاى ربانى           462

پسرِ لال    463

كودك ديوانه           464

وداع         466

خودكشى   467

نرگس       469

به شيوه‌ى ديگر        471

ترانه‌ى بيهوده          472

دو ملاح به كرانه       473

دلتنگى مجسمه        475

آواز درخت خشك پرتقال        476

سه تصوير با  سايه    478

آواز ماه     479

كودك من به دريا رفت…         481

سه تصوير با سايه     483

درخت آواز             484

شبانه‌هاى پنجره       486

عشق (با بال‌ها و پيكان‌ها)       490

تصنيف براى شهر سانتياگو       492

ترانه خواهد نور باشد             493

دومين سالگرد         494

وَراى جهان             495

آندولسى ها            497

باغ مارس   498

ضرب‌المثل             499

توازن        500

كتيبه        501

لوح         502

زنِ اسير     505

هر ترانه     506

گرانادا و  1850       507

نماد         508

آينه‌ى فريبنده          509

بادنماها     510

شكارچى   513

ترانه هفت دوشيزه     514

آوازهاى كودكانه       516

چرخ و فلك           518

ترانه‌ى دبستانى        520

اُمگا         522

به مارگاريتا (شيرگو)              523

سه داستان مصور      524

ميگِل پيسارو           526

تنهايى       528

ترانه‌هاى عاميانه (گردآورى)     531

سه برگ    533

تارارا        534

كافه زنان چينى        536

چهار قاطرچى         538

پسرانِ مونِلئون         540

ترانه‌ى دُون بويسو     544

كودك سويل           547

قارچ‌هاى خَئِن         548

رَنجه        550

شاهانِ وَرق             552

ترانه‌ى گهواره          553

سويل قرن هيجدهم   554

لالايى      556

زائران       557

كولى آوازخوان (1927-1924)   561

آواز ماه، ماه، ماه       563

نازنين و باد            565

رِه‌يِرتا       568

آواز خوابگرد          570

راهبه‌ى كولى           574

آواز رنج سياه          576

سَن ميگل   579

سَن رافائل              582

سَن گابريل (جبرئيل)              585

دستگيرى آنتونيتو اِل كامبوريو به راه سويل            589

مرگ آنتونيو اِل كامبوريو         592

مرده‌ى عشق           595

آواز احضاريه          598

آواز پليس شهرى اسپانيا         601

سه آواز تاريخى       607

ريشخند دُون پِدرو بر اسب       611

تامار و آمنون          615

چكامه      620

شاعر در نيويورك (1930-1929)           627

شعر تنهايى در دانشگاه كولومبيا             629

 1910] ميان پرده[      631

افسانه و ارابه‌ى سه دوست       633

كودكى تو بر چانه     637

سياهان      640

شاه هارلِم   642

كليساى متروك        648

خيابان‌ها و رؤياها     650

چشم‌اندازِ جماعتى كه استفراغ مى‌كند       655

چشم‌اندازِ جماعتى كه ادرار مى‌كند          658

قتل          661

كريسمس در هودسون            662

شهر بى رؤيا            664

چشم‌انداز كورِ نيويورك          667

تولد مسيح              670

سَحَر        672

شعر درياچه اِدِم ميلز   674

آسمانِ زنده             677

در كلبه‌ى كشاورز      679

گاو          682

دختر غرق شده در چاه           684

ديباچه‌اى بر مرگ     686

شبانه‌ى شكاف         688

منظره با دو گور و يك سگ اسيرى         692

ويرانه       694

ماه و دورنماىِ حشرات           696

بازگشت به شهر نيويورك        700

گورستان يهود         704

مصلوب     707

فريادى به سوى رُم (از فراز كرايسلر بيلدينگ)        709

چكامه      713

گريز از نيويورك      720

والس بر شاخه‌ها      723

شاعر به هاوانا مى‌رسد            725

غزل‌هاى عشق تاريك (1936-1935)      727

غزل تاجِ گل سرخ     729

غزل شِكوِه‌ى شيرين   731

زخم‌هاى عشق        733

شاعر از معشوق خويش مى‌خواهد كه برايش بنويسد             735

شاعر راست مى‌گويد              736

شاعر تلفنى با معشوق خويش سخن گويد              737

شاعر از معشوق خويش درباره‌ى شهر فريبناك كوئنكا پرسد    738

غزل  شاعرى كه براى معشوق كبوتر فرستد            740

آى صداىِ نهانِ عشقِ تاريك     742

عشق به سينه‌ى شاعر بيارامد    743

شب عشقِ بى‌خواب   744

شعرهاى عاشقانه       745

عاشقانِ كشته‌ى كَبك              747

چكامه براى  محراب ِ مقدس    751

قواعد       754

غزل         756

يادداشتى براى يك چكامه       758

كيست كه بر تن كند پيرهنم، چه كس برتن خواهد كرد؟           760

چه كس گويد؟        762

به كجا خواهى شد، عشق من؟   764

سه نگاره‌ى آسمان ]قطعه[             766

خداىِ عشق با عصا   768

لوسيا مارتينس         769

در اندرون   770

نو            771

تصنيف      772

در مالاگا   774

ترانه         775

زن بعيد     777

ترانه‌هاى عاشقانه      778

شعر شور انگيز         779

…بر پيكرت  رنج بود و گُل      781

آوازِ ديجور             783

آرلِكين      785

عشق. عشق. عشق    786

ديدن‌ات نتوانستم      788

مادر مر ا به دهكده‌ها  بِبَر        791

عشق، عشق            792

گرانادا، خيابان اِلويرا   794

بُز نَر         797

آرزو         800

ملاقات     802

اولين سالگرد           804

باغِ ليمو     805

تمشك با ساقه‌ى خاكستر        807

در چشمانت مار       808

ترانه‌ى كوتاه            810

ترانه‌ى كوتاه            812

ديباچه      814

نقش باغ    818

ترانه‌ى كوتاه            820

و من  بوسه‌ها مى‌دادم تو را      822

شعرهاى چاپ نشده    823

آه تختِ هتل! آه تختِ شيرين!   825

از يافتن يكى بوسه‌ى تو          826

جمع بانوان به كرانه‌ى دريا        828

ديده‌ام به دَرّه‌ى غزالِ ساكن       829

همه: از سايه‌ى عكسِ راديوگرافى…        830

نگره بر منظر [I]            831

نگره بر منظر (II)          832

نُهمين ترانه‌ى گربه‌ها   834

سيسو       838

شُكوه: طلا، عود و مَرموك       839

باكره‌ى مقدس سخن گويد        840

سوگسرود   841

ديوانِ تاماريت            853

غزالِ عشق نامنتظر    855

غزال حضور هولناك   857

غزالِ عشق نا اميد     859

غزال عشقى كه نمى‌گذارد به تماشايش نشست         860

غزال كودك مرده      862

غزال ريشه‌ى تلخ      864

غزال  يادِ عشق        866

غزال مرگِ تاريك     868

غزال عشق دلپذير     870

غزال گريز پا           871

غزال عشق صد ساله   873

غزال بازار صبحگاهى            875

قصيده‌ى مجروح آب              877

قصيده‌ى زارى          879

قصيده‌ى شاخه‌ها      880

قصيده‌ى زن آرميده    882

قصيده‌ى خواب در هواى آزاد    884

قصيده‌ى دست ناممكن            886

قصيده‌ى گُل سرخ     888

قصيده‌ى دختر زرّين   889

قصيده‌ى كبوتران تاريك          891

گاهشمار زندگى لوركا            893

فهرست منابع           895

پيش‌گفتار

 

 

 

 

هزار اسبِ پارسى مى‌خسبد

با ماهِ پيشانى تو به ميدان

آنگاه كه من در تلاشم تا پيوند زنم

چهار شب را  به كمرگاه‌ات خصم برف.

               ]غزال عشق نا منتظر، ديوان تاماريت:  1936[

مجموعه‌ى حاضر دربرگيرنده‌ى مراحل رشد و شكوفايى شعر فدريكو گارسيا لوركاست. به همين دليل نيز بيشتر شعرها تاريخ سرايش خود را همراه دارد.

اولين بخش از اين مجموعه شعرهايى را شامل مى‌شود كه لوركا به تقريب طى 1920- 1918 سروده است. اين شعرها كه خاستگاه عرب ـ گرانادايى شعر لوركا را نمايان مى‌سازد، عمدتاً در «كتاب شعر» كه از نظر ساختارى متعلق به دوران پر شور و شرّ جوانى لوركاست، خلاصه مى‌گردد. بنابر اين، شايد از نظر زمانى بتوان شعرهاى اين دوره را كنكاشى براى پالايش زبان شعرى وى قلمداد كرد :

بر پيكرت  رنج بود و گُل سرخ.

چشمان‌ات مرگ بود و دريا

دهان‌ات، لبان‌ات، قفاى‌ات، گريبان‌ات.

من به  كُهَن سايه‌ى ديرينه‌ى عُمَر ماننده بودم.

 

رؤياىِ پارچه‌هاىِ الجزاير و دَمشق

خشونتِ قلب ما عطرآگين مى‌كرد

گيسوان تو مى‌نواخت هماهنگ

با ستارگانِ رنج‌ات سُترگ.

            ]اولين آوازها:  1917[

شعرهاى كانته خوندو (1921) نيز  كه نشانگر دستيابى شاعر به نوعى خاص از سبك است، همچنان ادامه‌ى تأثير ديرينه‌ترين سنت‌هاى شعرى آندولس را نمايان مى‌سازد :

بر بلنداى كوه عريان

جايگاه صليب.

آب زلال و

درختان زيتون صد ساله.

به كوره راه‌ها

مردان رداپوش،

و به برج‌ها

بادنماهاى گردان

تا ابد چرخان

 

آه، دهكده‌ى متروك

در آندولس سوگوار!

            ]دهكده، كانته خوندو:  1921[

بخش بعدى شامل شعرهاى پراكنده  لوركاست كه سال‌ها پس از مرگ شاعر با گردآورى  دست نوشته‌هاى لوركا از سوى بنياد فدريكو گارسيا لوركا به چاپ رسيده است.

گروه مردمان به باغ‌ها نمايان

تن تو و احتضار من در انتظار

بر اسبان نور و با بال‌هاى سبز.

            ]عشق به سينه‌ى شاعر بيارمد، غزل‌هاى عاشقانه: اولين انتشار  1984[

به كجا خواهى شد، عشق من،

همدم و هستى من،

با نسيم در قدح

و دريا در بلور؟

][

                    ]به كجا خواهى شد، عشق من؟، چنين گذشت پنج سال:  1930[

مجموعه آوازها شامل اولين آوازهاى لوركا (1921) و آوازها (1924-1922) حاوى شعرهاى برجسته‌اى از لوركاست كه جزو ماندگارترين آثار او نيز محسوب مى‌شود. در واقع، اين مجموعه نقطه عطفى در شعر اوست، چرا كه هم به لحاظ شكل و هم به لحاظ محتوا دوره‌ى جديدى را در شعر او رقم مى‌زند :

ساقه‌ى صدا و چهره،

بارى و ديگر بار

مى‌لرزد نوميد

در هواى ديروز.

            ]درخت آواز، آوازها: 1924- 1922[

ترانه‌هاى عاميانه (گردآورى ) نيز حاصل سال‌ها تحقيق در فرهنگ و ادبيات عامه اسپانياست كه در ادامه خواهد آمد.

اشعار كولى آوازخوان[1]  (1927-1924) دربرگيرنده شعرهايى است

برخاسته از فرهنگ عامه و اسطوره‌هايش كه عمدتآ ريشه در باورهاى قومى و مذهبى اين سرزمين دارد. وجه مشخصه‌ى شعرهاى اين بخش را بايد در شيوه‌ى  بيان روايى آن جستجو كرد. هرچند اين خصوصيت را مى‌توان در ديگر بخش‌ها، به‌ويژه در ترانه‌هاى عاميانه، تعميم داد :

به دروازه‌ى بيت اللحم

كولى‌ها گرد آيند.

سَن خوِسه، زخم آلود

بر باكره كفن پوشد.

سلا ح گستاخ

به تمام شب غُرََّد.

باكره به بزاقِ ستاره

كودكان شفا دهد.

            ]آواز پليس شهرى اسپانيا، كولى آوازخوان: 1927- 1924[

شاعر در نيويورك (1930-1929) نيز بخش ديگر اين مجموعه است. شعرهايى كه لوركا در طول اقامت خويش در دانشگاه كولومبيا مى‌سرايد كه خود آينه‌ى تمام‌نماى تضاد فرهنگى است. اين شعرها در كل گرايش خاص شاعر را كه كمتر در سروده‌هاى پيشين  وى مى‌توان سراغ گرفت، آشكار مى‌سازد. شعرهايى به مفهوم واقعى كلمه فرا واقع‌گرا (سوررئاليستى) كه به‌نوعى، درك عميق شاعر را از وضع موجود نشان مى‌دهد :

آنان هستند كه ويسكى نقره نوشند

به كنار آتشفشان‌ها

و پاره‌هاى قلب بلعند از كوه‌هاى يخينِ خرس.

بدان شب شاهِ هارلم با يكى قاشق سخت

چشم كروكوديل‌ها بيرون مى‌كشيد

و به نشيمنگاه ميمون‌ها مى‌زد

با يكى قاشق.

            ]سياهان (شاه هارلم)، شاعر در نيويورك: 1930- 1929[

ماهى در ماه غوطه ور.

آب ساعتى خسبد

و دريا ساعت‌ها.

بانو بر سر شاخ مرده.

راهبه

به درون ترنج مى‌خواند.

دختر

از كاج  به سَندروس مى‌رفت.

 

و كاج پَرِ چكاوك مى‌جست.

اما بلبل بر زخم‌هاى پيرامونش مى‌گريست.

و من نيز.

            ]گريز از نيويورك (والسى به‌سوى تمدن)، شاعر در نيويورك: 1930- 1929[

شعرهاى ديوان تاماريت (1936) ــ ديوان به معناى كتاب شعر و تاماريت نام ناحيه‌اى واقع در گراناداــ نيز پايان بخش اين مجموعه خواهد بود. شعرهايى كه به نوعى نمايانگر رويكرد دوباره شاعر در به‌كارگيرى همان سنت‌هاى ديرينه‌ى شعر اسپانيايى، به‌ويژه غزلسرايى، است.

نه بَر باد پايد نه بر پَرِ چَكاوك

آنگاه كه  تو را يابم به سردابِ شراب.

نه بر خاك پايد نه بر پاره ابرى

وقتى كه تو به رود مى‌شدى غرقاب.

 

كى ديوِ آب فرو افتاد بر كوه‌ها

و دَرغلتيد دَرّه با سگان و سوسن‌ها.

و تنِ تو با سايه‌ى بنفشه‌ى دستانم.

به كرانه سَرد مُرد فرشته‌ى درگاه.

            ]غزال كودك مرده، ديوان تاماريت:  1936[

                    دونالد ام. آلن[2]

مجموعه‌ى حاضر داراى شعرهاى پراكنده و چاپ نشده‌ى لوركاست كه خواهرش، كونچيتا گارسيا لوركا پس از مرگ او گردآورى و منتشر كرده است ـ م.

[1] ترجمه‌ى نام كتاب به آوازهاى كولى درست نيست.

[2] . Donald M. Allen

جزئیات کتاب

وزن 1200 kg
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

زهرا رهبانی, فدریکو گارسیا لورکا

وزن

1200

نوع جلد

گالینگور

SKU

94215

نوبت چاپ

سوم

شابک

978-964-351-261-3

قطع

رقعی

تعداد صفحه

895

سال چاپ

1392

موضوع

اشعار ترجمه

تعداد مجلد

یک

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا”