(021) 66480377-66975711

مکتب های فلسفی (از دوران باستان تا امروز)

110,000تومان

 ترجمه و تالیف پرویز بابایی

 مكتب‌هاى فلسفى براى استفاده خوانندگانى فراهم شده است كه به‌تازگى وارد حوزه‌ى فلسفه شده يا مى‌خواهند بشوند. اين كتاب با وجود جامعيت خود از شرح تفصيلى، فنى و پر تعقيد دورى جسته و به‌جز در مورد چند فيلسوف مهم، به خلاصه‌ى نظريه‌ى فيلسوفان و مكتب‌ها اكتفا كرده است. با اين همه اميدوارم فصل‌هايى، به‌ويژه چند فصل پايانى، توجه دانشوران و اهل فلسفه را نيز جلب كند.

اين كتاب ضمن بزرگداشت و تشريح نظريه‌هاى فيلسوفانى همچون افلاطون، ارسطو، دكارت، لايب‌نيتس، كانت، اسپينوزا و ديگران به خاستگاه اجتماعى و طبقاتى و شأن نزول انديشه‌هاى آنان توجه نموده، از منشأ مناقشه‌هاى‌شان با صاحبان عقايد مخالف پرده برمى‌دارد. براى اجتناب از داورى يك‌سويه، از فرهنگ‌هاى فلسفى، به‌ويژه از فرهنگ فلسفه‌ى پروگرس سود جسته‌ايم و در مورد هر فيلسوف و هر مكتب فلسفى به اين فرهنگ استناد كرده‌ايم.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 گزیده ای از کتاب مکتب های فلسفی

. این کتاب ضمن بزرگداشت و تشریح نظریه‌هاى فیلسوفانى همچون افلاطون، ارسطو، دکارت، لایب‌نیتس، کانت، اسپینوزا و دیگران به خاستگاه اجتماعى و طبقاتى و شأن نزول اندیشه‌هاى آنان توجه نموده، از منشأ مناقشه‌هاى‌شان با صاحبان عقاید مخالف پرده برمى‌دارد.

  در آغاز کتاب مکتب های فلسفی می خوانیم

 

مراحل گوناگون تکامل ذهن آدمى در سراسر تاریخ، با تمامى تفاوت‌هایى که با هم دارند، رشته‌ى پیوسته و استوارى را تشکیل مى‌دهند که کل حقیقت را مى‌توان از مجموع آنها حاصل کرد. بنابراین مکتب‌هاى فلسفى در تاریخ نه اینکه مانعه‌الجمع نیستند، بلکه دنباله و مکمل ضرورى یکدیگراند و چه آنها را درست یا نادرست بدانیم، مراحل پیشرفت و پختگى تفکر آدمى را در سراسر تاریخ نشان مى‌دهند. مثلا هراکلیت مدعى بود که همه چیز در معرض تغییر است؛ این مفهوم در ادعاى پارمنیدس به‌ضدّ خود برمى‌گردد که مى‌گوید هیچ چیز تغییر نمى‌کند و واقعیت ازلى و ابدى است. هگل که سیر تکامل را دیالکتیکى مى‌دید مفهوم هراکلیت را برنهاده و مفهوم پارمنیدس را برابرنهاده نامید و گفت افلاطون بر این دو مفهوم متضاد همنهادهاى فراهم کرد یعنى مفهوم تغییر هراکلیت را حفظ کرد اما آن را به جهان محسوسات منحصر نمود؛ مفهوم تغییرناپذیرى پارمنیدس را هم گرفت و به جهان معقولات تعمیم داد و بدین‌سان برنهاده و برابرنهاده را با عزیمت به فراسوى آنها کامل‌تر و حقیقى‌تر از مفاهیم قبلى متحد و همنهاده کرد. از همین رو براى هگل فلسفه همان تاریخ فلسفه یا مکتب‌هاى فلسفى بود.

تاکنون تاریخ فلسفه‌هاى چندى از منابع خارجى به‌ویژه از ممالک انگلیسى زبان به فارسى انتشار یافته که هرکدام در حدّ خود سودمند و در محافل دانشگاهى تأثیرگذار بوده است. اما جاى کتابى نظیر مکتب‌هاى فلسفى به دلایل زیر خالى مى‌نمود :

  1. مکتب‌هاى فلسفى براى استفاده خوانندگانى فراهم شده است که به‌تازگى وارد حوزه‌ى فلسفه شده یا مى‌خواهند بشوند. این کتاب با وجود جامعیت خود از شرح تفصیلى، فنى و پر تعقید دورى جسته و به‌جز در مورد چند فیلسوف مهم، به خلاصه‌ى نظریه‌ى فیلسوفان و مکتب‌ها اکتفا کرده است. با این همه امیدوارم فصل‌هایى، به‌ویژه چند فصل پایانى، توجه دانشوران و اهل فلسفه را نیز جلب کند.
  2. این کتاب ضمن بزرگداشت و تشریح نظریه‌هاى فیلسوفانى همچون افلاطون، ارسطو، دکارت، لایب‌نیتس، کانت، اسپینوزا و دیگران به خاستگاه اجتماعى و طبقاتى و شأن نزول اندیشه‌هاى آنان توجه نموده، از منشأ مناقشه‌هاى‌شان با صاحبان عقاید مخالف پرده برمى‌دارد.
  3. براى اجتناب از داورى یک‌سویه، از فرهنگ‌هاى فلسفى، به‌ویژه از فرهنگ فلسفه‌ى پروگرس سود جسته‌ایم و در مورد هر فیلسوف و هر مکتب فلسفى به این فرهنگ استناد کرده‌ایم.

لازم است اشاره کنم که از میان منابع فارسى مورد استفاده در این تألیف بیش از همه از آثار زنده‌یاد دکتر شرف‌الدین خراسانى بهره گرفته‌ام؛ آثارى که او خود در دوران استادى فلسفه در دانشگاه ملى در ۱۳۵۳، به من اهدا کرده بود؛ یادش گرامى باد. این نکته را نیز ناگفته نگذارم که در فصول پایانى کتاب در موضوع مکتب فرانکفورت، و اندیشه‌هاى پست مدرن از پژوهش‌هاى ارزنده‌ى دکتر حسینعلى نوذرى و در موضوع هایدگر و ارنست بلوخ از شرح فاضلانه‌ى دکتر محمدرضا نیکفر سود جسته‌ام و حتا بخش هایى از نوشته‌هاى ایشان را عینآ نقل کرده‌ام. از هر دوى ایشان سپاسگذارم. این کتاب به سفارش بابک رئیس‌دانایى فراهم شد و اگر پى‌گیرى مستمر او نمى‌بود، هرگز سرانجام نمى‌یافت.

          پ. ب.

 

 

 

 

گنجانیده‌ها

 

 

 

بخش نخست. فیلسوفان پیش از سقراط

 

فصل  ۱. جهان‌بینى‌هاى پیش از فلسفه         ۱۵

آیین دیونوسوس ـ اورفئوس و اورفیک ـ جهان‌شناسى هومروس ـ هسیودوس یا هزیود ـ جهشى در اندیشه ـ خاستگاه فلسفه

 

فصل  ۲. مکتب ملطى (طبیعت‌شناسان)        ۲۶

  1. طالس ـ ۲. آناکسیمندروس ـ ۳. آناکسیمنس

 

فصل  ۳. فیثاغورس و مکتب او    ۴۳

 

فصل  ۴. هراکلیتوس افه‌سوسى   ۵۱

 

فصل  ۵. مکتب الئا :    ۵۶

کسنوفانس، پارمنیدس و زنون        ۵۶

 

فصل  ۶. نقد مکتب الئا.               ۶۶

امپدوکلس و آناکساگوراس

 

فصل  ۷. اتوم‌گرایان. لوکیپوس و دموکریتوس           ۷۹

 

 

فصل  ۸. پزشکى و تاریخ یونان. مکتب بقراط                ۹۷

 

فصل  ۹. سوفسطاییان. پروتاگوراس و گرگیاس            ۱۱۴

 

بخش دوم. دوره‌ى سقراطى

 

فصل  ۱۰. مکتب سقراط              ۱۲۳

فلسفه‌ى سقراطى ـ انقلاب سقراطى ـ دیالکتیک سقراطى ـ نظریه‌ى شناخت سقراط ـ مفهوم نفس یا روح ـ نوآورى ایدآلیستها ـ کمک‌هاى سقراط

 

فصل  ۱۱. مکتب‌هاى سقراطى     ۱۳۸

مکتب مگارا ـ مکتب کلبیان یا سینیک‌ها ـ کورنائیان (لذت‌گرایان)

 

فصل  ۱۲. افلاطون      ۱۴۶

محیط زندگى ـ منابع مکتبِ افلاطون ـ تمثیل غار ـ نظریه‌ى شناخت و خط فاصل ـ حدس و گمان ـ باور یا ادراک حسّى ـ فهم عقلانى ـ نظریه صورت‌ها (یا مُثُل) ـ عقل ـ روح سه‌گانه ـ دولت کمال مطلوب ـ فلسفه‌ى سیاسى

 

فصل  ۱۳. ارسطو        ۱۸۰

وحدت صورت و ماده ـ قوه و فعل ـ علل چهارگانه ـ خوشبختى چیست ـ سیاست ارسطو

 

بخش سوم. بعد از ارسطو

 

فصل  ۱۴. اپیکوریان یا اتوم‌گرایان متأخر    ۱۹۷

 

فصل  ۱۵. مکتب رواقیان            ۲۱۰

نمایندگان برجسته‌ى رواقى

 

فصل  ۱۶. شک‌گرایان                 ۲۲۱

 

فصل  ۱۷. اتوم گرایى در تمدن رومى        ۲۲۶

  1. لوکرسیوس ـ ۲. لوکیانوس

 

بخش چهارم. دوره‌ى میلادى

 

فصل  ۱۸. فرهنگ یونانى و تفکّر یهودى ـ مسیحى        ۲۵۱

مقدّمه ـ فیلون اسکندرانى ـ انجیل یوحنّا ـ پولس قدیس و فرهنگ یونانى

 

فصل  ۱۹. مکتب نوافلاطونى       ۲۵۶

کلیات ـ گسترش آیین نوافلاطونى ـ مکتب اسکندرانى ـ فلوطین

 

فصل  ۲۰. آباءِ کلیسا یا نخستین متکلمان مسیحى           ۲۶۶

پدران رسول ـ گنوسیان (اهل معرفت) ـ پدران مدافع ـ کلمنس و اوریگِنِس اسکندرانى ـ آریوس اسکندرانى ـ اگوستینوس قدیس ـ بوئتیوس

 

فصل  ۲۱. فلسفه در قرون وسطا   ۲۷۹

مکتب اسکولاستیک یا مدرسیان ـ بحث کلیات ـ نام‌گرایان و واقع‌گرایان (کلیات) ـ نام‌گرایان یا اصحاب تسمیه

 

فصل  ۲۲. فلاسفه یا متکلمان برجسته‌ى دوران اسکولاستیک          ۲۸۷

شکوفایى تمدن اسلامى ـ جان اسکات اریجنا ـ کسب فیض دانش‌پژوهان اروپایى از حکماى عرب اسلامى ـ آنسلم کانتربورى ـ روسلین ـ پیتر آبه‌لار ـ راجر بیکن ـ توماس آکیناس ـ دونس اسکاتوس ـ آلبرت کبیر ـ ویلیام اوکامى ـ فلاسفه و متکلمان برجسته در جهان اسلامى ـ کِندى ـ فارابى ـ ابن‌سینا ـ ابن‌رشد ـ تحولات فرهنگى در قرون وسطاى متأخر

 

بخش پنجم. فلسفه‌ى عصر نوزایى. (رنسانس)

 

فصل  ۲۳. نوزایى فرهنگ انسانى                  ۳۰۹

احیاى اومانیسم کلاسیک ـ پیدایى علم مدرن

 

فصل  ۲۴. رفورماسیون یا اصلاح مذهبى     ۳۱۷

  1. مارتین‌لوتر ـ ۲. ژان‌کالون ـ جوردانو برونو ـ مبانى اصلى فلسفه‌ى برونو ـ وحدت جهان‌هستى و روح‌جهانى ـ نظریه‌ى شناخت برونو

 

فصل  ۲۵. تجربیان پیشگام.          ۳۳۰

  1. فرانسیس بیکن. زمینه‌ى اجتماعى ـ ۲. توماس هابز ـ مسأله‌ى زبان ـ انکار روح ـ قرارداد اجتماعى

 

بخش ششم. فلسفه در عصر مدرن

 

فصل  ۲۶. خردگرایان                 ۳۴۷

رنه دکارت. شک کردن به باورها ـ نظریه‌ى شناخت: خردگرایى ـ نظریه‌ى جوهرهاى جسمانى و ذهنىِ دکارت ـ پى‌یر گاسندى ـ باروخ اسپینوزا ـ لایب‌نیتس

 

فصل  ۲۷. تجربه‌گرایىِ کلاسیک لاک         ۴۲۴

دگردیسى تجربه‌گرایى ـ ایده‌آلیسم بارکلى

 

فصل  ۲۸. عصر روشنگرى           ۴۶۴

روشنگرى در فرانسه

 

فصل  ۲۹. شکاکیت هیوم            ۴۷۵

نظریه‌ى شناخت هیوم ـ حدود شناخت ـ فلسفه‌ى دین هیوم ـ اخلاق هیوم ـ برآیند شک‌گرایى هیومى

 

فصل  ۳۰. فلسفه‌ى کلاسیک آلمانى              ۵۱۰

امانوئل کانت ـ هگل

زمینه‌ى اجتماعى ـ مفاهیم ناب فاهمه در نزد کانت ـ چرخش کانتى در فلسفه ـ بن‌مایه علم ـ سنجش خرد عملى یا علم اخلاق کانت ـ فرمان قاطع ـ زندگى هگل ـ منابع فلسفى هگل ـ شکل‌گیرى مابعدالطبیعه‌ى هگل ـ مابعدالطبیعه‌ى هگل : ایده‌آلیسم مطلق ـ نظریه‌ى دیالکتیک هگل ـ سرور و بنده ـ حیله‌گرى عقل ـ تاریخ فلسفى ـ فلسفه‌ى تاریخ چونان توجیه حکمت الاهى ـ تاریخ چونان پیشرفت آگاهى به سمت آزادى ـ فلسفه‌ى تاریخ هگل: سنجش

 

 

فصل  ۳۱. پیدایش مارکسیسم      ۵۹۴

هگلیان جوان ـ دستنوشته‌هاى اقتصادى و فلسفى ـ مارکس ـ انگلس ـ ماتریالیسم تاریخى ـ سنجش

 

فصل  ۳۲. تحول فلسفه‌ى تجربه‌گرا به پوزیتیویسم و پراگماتیسم   ۶۳۶

 

بخش هفتم. فلسفه‌هاى مهم سده‌ى بیستم

 

فصل  ۳۳. هستىِ اگزیستانسیالیسم                  ۶۵۳

پیشگامان اگزیستانسیالیسم ـ اگزیستانسیالیسم: تقدم وجود بر ماهیت ـ بن‌مایه‌هاى اگزیستانسیالیسم ـ ۱. مارتین هایدگر ـ

 

  1. ژان پل سارتر ـ پدیدارشناسى ادموند هوسرل

 

فصل  ۳۴. فلسفه‌ى زبان‌گرا: پوزیتیویسم منطقى و فلسفه‌ى تحلیلى                ۶۹۹

  1. ویتگنشتاین. پوزیتیویسم منطقى ـ ۲. فلسفه‌ى تحلیلى ۷۱۰

 

 

فصل  ۳۵. مکتب فرانکفورت و نظریه‌ى انتقادى            ۷۱۹

هورکهایمر ـ  آدورنو ـ مارکوزه ـ فروم ـ هابرماس و نظریه‌ى انتقادى

 

فصل  ۳۶. مکتب نومارکسیست‌ها                 ۷۳۹

  1. گئورگ لوکاچ ـ ۲. ارنست بلوخ

مقدمه ـ اندیشه‌هاى بنیادى ـ مفاهیم بنیادى هستى‌شناسى لوکاچ ـ ابن‌سینا و چپ ارسطویى ـ بلوخ و دین

 

فصل  ۳۷. پست‌مدرنیسم و چالش‌هاى فلسفى معاصر      ۷۸۶

پست‌مدرنیسم و قهرمانان آن ـ لیوتار و پست‌مدرنیسم ـ تبارشناسى و قدرت حیاتى ـ نوشتن و تفاوت یا افتراق ـ سقوط خود ـ آزادى و بیگانگى

اطلاعات بیشتر

وزن 1050 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

964-351-375-0

قطع

تعداد صفحه

846

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1050

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مکتب های فلسفی (از دوران باستان تا امروز)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *