(021) 66480377-66975711

امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

18,500تومان

محمد قراگوزلو

«کارل مارکس» در دست‎نوشته‎های اقتصادی و فلسفی خود در سال 1844 درباره قدرت پول در جامعه‎ی بورژوایی نوشته است؛ « پول، وفاداری را به بی‎وفایی، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، خدمت‎کار را به ارباب، ارباب را به خدمت‎کار، حماقت را به هوش، هوش را به حماقت تبدیل می‎کند. چون پول به مثابه‎ی مفهومی فعال از ارزش، تمام چیزها را در هم می‎آمیزد و معاوضه می‎کند. خود نیز بیان‎گر در هم آمیخته‎گی و معاوضه‎ی عام همه چیزها – جهانی وارونه – یا به عبارتی در هم آمیخته‎گی و معاوضه‎ی همه‎ی کیفیت‎های طبیعی و انسانی است….

اگر انسان، انسان باشد و روابطش با دنیا روابطی انسانی، آن‎گاه می‎توان عشق را فقط با عشق، اعتماد را با اعتماد و غیره معاوضه کرد.

کتاب « امکان فروپاشی سرمایه‎داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی» درآمدی به تناقض‎های درونی و تبیین بحران‌های بزرگ سرمایه‎داری است. و اگر چه دوران ما، به حکم قانون تکامل و روند پویایی تاریخ اجتماعی و سیر مستمر مبارزه‎ی طبقاتی، عصر زوال و سقوط جهان سرمایه‎داری است اما برهه‎ی تاریکی از خونبارترین دوران سلطه‎ی آن نیز هست.

حال وقت آن رسیده است که بار دیگر ضمن تبیین سازوکارهای سازنده‎ی پیکر جهان سرمایه‎داری و ترسیم مجدد متناقض‎های درونی آن، صورت‎های متفاوت‎اش را مشخص کرد. منظور از ماهیت جهان سرمایه‎داری، ماهیت آن و شیوه‎ی تولید سرمایه‎داری است. شیوه‎یی که بر مبنای استثمار نیروی کار و مبتنی بر مزد و ایجاد ارزش اضافه و انباشت سرمایه، انواع مالکیت‌های خصوصی و دولتی را به عرصه‎های مختلف بازار آزاد و برنامه + بازار پیوند زده است. این شیوهی تولید بنا بر تناقض‎های ذاتی‎اش طی صد سال گذشته، دست‌کم دو جنگ فراگیر، ده‎ها جنگ منطقه‎ای و بحران‌های متعدد اقتصادی را به جامعه‌ی جهانی تحمیل کرده است. ضد انسانی‎ترین جنبه‎ی این روند معیوب در جریان جبران خسارت‎های ناشی از بحران ادواری سرمایه از طریق یورش به معاش کارگران و زحمت‎کشان قرار گرفته است.

کتاب حاضردر 7 فصل جداگانه «چرا امکان فروپاشی؟»، «انباشت سرمایه»، «تبیین بحران»، «اضافه تولید»، «نرخ نزولی سود»، «سرمایه در بحران» و «دلائل شکست سوسیالیسم اردوگاهی» تدوین شده است که در هر فصل به توضیح مطالب آن پرداخته شده است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب امکان فروپاشی سرمایه داری و  دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

درآمدی به تناقض­های درونی و تبیین بحران‌های بزرگ سرمایه­داری

در آغاز کتاب امکان فروپاشی سرمایه داری و  دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی؛ می خوانیم

فهرست

  • درآمد (بی‌ثباتی سرمایه)—————————— ۱۵-۹
  • چرا امکان فروپاشی؟—————————— ۳۸-۱۷

درآمد——————————————– ۱۷

چرا امکان؟—————————————- ۱۸

امکان عینی فروپاشی———————————- ۲۰

خاست‌گاه تئوری فروپاشی اجتناب‌ناپذیر——————— ۲۳

  • انباشت سرمایه——————————— ۵۷-۳۹

پول——————————————— ۳۹

انباشت بدوی و کارمزدی——————————- ۴۱

تئوری انباشت سرمایه——————————— ۴۴

قانون کلی انباشت سرمایه——————————- ۴۶

بازتولید و مبارزه‌ی طبقاتی—————————— ۴۹

بازتولید و انباشت———————————— ۵۱

مفهوم ارزش————————————— ۵۲

رزا لوکزامبورگ و تئوری انباشت————————– ۵۷

  • تبیین بحران———————————— ۸۰-۵۹

سرمایه‌داری متلاطم———————————– ۵۹

سیکل بحران————————————— ۶۱

مطالعات گسترده‌ی مارکس و انگلس درباره‌ی فرایند بحران سرمایه‌داری- ۶۴

توصیه‌ی بد و اشتباه محاسباتی مارکس و انگلس—————– ۷۳

دوران گروندریسه و کاپیتال—————————— ۷۸

  • اضافه تولید———————————— ۹۶-۸۱

نمای کلی—————————————– ۸۱

فرایند سه‌گانه‌ی کار، کالا و مبادله————————– ۸۳

بحران اضافه تولید———————————— ۸۶

ارزش اضافی و مصرفی——————————– ۸۸

چه باید کرد به روایت انگلس—————————- ۹۳

  • نرخ نزولی سود——————————– ۱۲۹-۹۷

سود سرمایه—————————————- ۹۷

روند تاریخی نرخ سود سرمایه‌ی تجاری و صنعتی به روایت انگلس— ۹۹

مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود————————– ۱۰۷

تحلیل درست و نتیجه‌گیری غلط مارکس!——————– ۱۱۰

مبارزه‌ی طبقاتی در تقابل با پوزیتیویسم (تبیین ایگلتون)———– ۱۱۴

روابط تولید سرمایه‌داری و نزول نرخ سود——————- ۱۲۲

  • سرمایه در بحران——————————- ۱۸۸-۱۳۱

درآمد——————————————- ۱۳۱

بازگشت به بحران ۱۹۲۹——————————- ۱۳۳

شاخص‌ها و زمینه‌های بحران ۱۹۲۹———————— ۱۳۷

وجه مشترک سقوط بازار سهام در سال‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸——— ۱۳۸

ورشکسته‌گی موسسات مالی در سال‌ ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸————– ۱۳۹

زمینه‌های ورشکسته‌گی نهادهای مالی———————– ۱۴۱

سرمایه‌ی موهوم و سقوط بازار سهام———————– ۱۴۵

پس از بحران ۱۹۲۹———————————- ۱۵۰

کینزینیسم و فوردیسم——————————— ۱۵۱

نقش جنگ در کنترل بحران ۱۹۲۹————————- ۱۵۷

نهادهای برتون وودز——————————— ۱۵۹

فروپاشی دولت‌های پیمان ورشو پس از وام‌های صندوق———- ۱۶۲

صندوق ابزار نئولیبرالیسم (فروپاشی یوگوسلاوی، تجربه‌ی آرژانتین و برزیل) ۱۶۳

افول سوسیال دموکراسی——————————- ۱۶۸

تلاش بی‌فرجام نئوکینزین‌‌ها، راه سوم گیدنز——————- ۱۷۳

جمع‌بندی آرای کینز———————————- ۱۷۸

سوسیال دموکراسی در بن‌بست—————————- ۱۸۳

  • دلائل شکست سوسیالیسم اردوگاهی—————– ۴۳۴-۱۸۹

اهمیت مساله‌ی شوروی——————————- ۱۸۹

سوسیالیسم دولتی———————————— ۱۹۲

چرا سرمایه‌داری دولتی؟——————————- ۱۹۶

هیلفردینگ ـ سلطان‌زاده، یک جدل نظری——————– ۲۰۳

سرمایه‌داری دولتی در تئوری بوخارین———————- ۲۱۱

موضع تروتسکی درباره‌ی سرمایه‌داری دولتی—————— ۲۱۹

سرمایه‌داری دولتی و فاشیستی از نظر تونی‌کلیف—————- ۲۲۹

رشد ناموزون و مرکب——————————– ۲۳۵

انقلاب اکتبر و کمونیسم نظامی————————— ۲۴۰

در آستانه‌ی نپ———————————— ۲۴۹

نپ در راستای انکشاف سرمایه‌داری و هدف صنعتی‌سازی——— ۲۵۲

از راه نپ “پول‌دار” شوید!—————————— ۲۵۸

توقف نپ و یورش به کولاک‌ها و…———————– ۲۶۷

بسترهای اصلی عروج بورژوازی روسیه——————— ۲۷۳

الف. به حاشیه راندن شوراهای کارگری———————– ۲۷۳

ب. لغو حق اعتصاب———————————- ۲۷۵

پ. سطح طبقاتی دستمزد——————————- ۲۷۵

ت. دستمزد فربه و امتیاز حقوقی به نخبه‌گان——————— ۲۷۹

چند خصلت سرمایه‌داری دولتی شوروی——————— ۲۸۵

الف. اقتصاد برنامه + بازار——————————- ۲۸۷

ب. تناقضات سرمایه‌داری دولتی شوروی———————- ۲۹۵

سوسیالیسم یا صنعتی‌سازی؟—————————– ۲۹۸

ناسیونالیسم اردوگاهی به جای انترناسیونالیسم کارگری———– ۳۰۱

عدم انتقال طبقاتی———————————– ۳۰۴

ظهور بوروکراسی از درون و بیرون نپ——————— ۳۱۴

راه‌حل‌های پیشگیری از بوروکراتیزه شدن دولت کارگری———- ۳۲۸

سوسیالیسم در یک کشور و انقلاب زودس!——————- ۳۳۷

دولت حزب یا شوراها؟——————————- ۳۵۴

از “سوسیالیسم یا بربریت” کاستوریادیس تا پسامدرنیسم نسبی لئوتار— ۳۶۶

سوئیزی و راه‌کار انقلاب فرهنگی————————- ۳۷۵

ولونتاریسم اکونومیستی در نقد بتلهایم———————- ۳۸۲

قیاس تمثیلیِ لنین، استالین، خروشچف و گورباچف————– ۳۹۳

از فروپاشی دیوار برلین تا…—————————– ۳۹۵

پرسترویکا و گلاسنوست پایان راه نیمه تمام——————- ۳۹۹

نقد سخن‌رانی گورباچف در کنگره‌ی ۲۷——————– ۴۰۰

سال ۱۹۸۹، سال بد، سال باد—————————– ۴۰۶

پرسترویکا و تکمیل فرایند فروپاشی———————— ۴۲۱

پرسترویکا، پاسخ کاپیتالیستی به بحران اقتصاد شوروی———— ۴۲۸

  • گزیده‌ی منابع——————————— ۴۳۵
  • فهرست اعلام————————————- ۴۴۳

اطلاعات بیشتر

وزن 505 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

505

پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94520

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-779-3

قطع

تعداد صفحه

448

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *