امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

18,500 تومان


محمد قراگوزلو

«کارل مارکس» در دست‎نوشته‎های اقتصادی و فلسفی خود در سال 1844 درباره قدرت پول در جامعه‎ی بورژوایی نوشته است؛ « پول، وفاداری را به بی‎وفایی، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، خدمت‎کار را به ارباب، ارباب را به خدمت‎کار، حماقت را به هوش، هوش را به حماقت تبدیل می‎کند. چون پول به مثابه‎ی مفهومی فعال از ارزش، تمام چیزها را در هم می‎آمیزد و معاوضه می‎کند. خود نیز بیان‎گر در هم آمیخته‎گی و معاوضه‎ی عام همه چیزها – جهانی وارونه – یا به عبارتی در هم آمیخته‎گی و معاوضه‎ی همه‎ی کیفیت‎های طبیعی و انسانی است….

اگر انسان، انسان باشد و روابطش با دنیا روابطی انسانی، آن‎گاه می‎توان عشق را فقط با عشق، اعتماد را با اعتماد و غیره معاوضه کرد.

کتاب « امکان فروپاشی سرمایه‎داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی» درآمدی به تناقض‎های درونی و تبیین بحران‌های بزرگ سرمایه‎داری است. و اگر چه دوران ما، به حکم قانون تکامل و روند پویایی تاریخ اجتماعی و سیر مستمر مبارزه‎ی طبقاتی، عصر زوال و سقوط جهان سرمایه‎داری است اما برهه‎ی تاریکی از خونبارترین دوران سلطه‎ی آن نیز هست.

حال وقت آن رسیده است که بار دیگر ضمن تبیین سازوکارهای سازنده‎ی پیکر جهان سرمایه‎داری و ترسیم مجدد متناقض‎های درونی آن، صورت‎های متفاوت‎اش را مشخص کرد. منظور از ماهیت جهان سرمایه‎داری، ماهیت آن و شیوه‎ی تولید سرمایه‎داری است. شیوه‎یی که بر مبنای استثمار نیروی کار و مبتنی بر مزد و ایجاد ارزش اضافه و انباشت سرمایه، انواع مالکیت‌های خصوصی و دولتی را به عرصه‎های مختلف بازار آزاد و برنامه + بازار پیوند زده است. این شیوهی تولید بنا بر تناقض‎های ذاتی‎اش طی صد سال گذشته، دست‌کم دو جنگ فراگیر، ده‎ها جنگ منطقه‎ای و بحران‌های متعدد اقتصادی را به جامعه‌ی جهانی تحمیل کرده است. ضد انسانی‎ترین جنبه‎ی این روند معیوب در جریان جبران خسارت‎های ناشی از بحران ادواری سرمایه از طریق یورش به معاش کارگران و زحمت‎کشان قرار گرفته است.

کتاب حاضردر 7 فصل جداگانه «چرا امکان فروپاشی؟»، «انباشت سرمایه»، «تبیین بحران»، «اضافه تولید»، «نرخ نزولی سود»، «سرمایه در بحران» و «دلائل شکست سوسیالیسم اردوگاهی» تدوین شده است که در هر فصل به توضیح مطالب آن پرداخته شده است.

توضیحات

گزیده ای از کتاب امکان فروپاشی سرمایه داری و  دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی

درآمدی به تناقض­های درونی و تبیین بحران‌های بزرگ سرمایه­داری

در آغاز کتاب امکان فروپاشی سرمایه داری و  دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی؛ می خوانیم

فهرست

  • درآمد (بی‌ثباتی سرمایه)—————————— 15-9
  • چرا امکان فروپاشی؟—————————— 38-17

درآمد——————————————– 17

چرا امکان؟—————————————- 18

امکان عینی فروپاشی———————————- 20

خاست‌گاه تئوری فروپاشی اجتناب‌ناپذیر——————— 23

  • انباشت سرمایه——————————— 57-39

پول——————————————— 39

انباشت بدوی و کارمزدی——————————- 41

تئوری انباشت سرمایه——————————— 44

قانون کلی انباشت سرمایه——————————- 46

بازتولید و مبارزه‌ی طبقاتی—————————— 49

بازتولید و انباشت———————————— 51

مفهوم ارزش————————————— 52

رزا لوکزامبورگ و تئوری انباشت————————– 57

  • تبیین بحران———————————— 80-59

سرمایه‌داری متلاطم———————————– 59

سیکل بحران————————————— 61

مطالعات گسترده‌ی مارکس و انگلس درباره‌ی فرایند بحران سرمایه‌داری- 64

توصیه‌ی بد و اشتباه محاسباتی مارکس و انگلس—————– 73

دوران گروندریسه و کاپیتال—————————— 78

  • اضافه تولید———————————— 96-81

نمای کلی—————————————– 81

فرایند سه‌گانه‌ی کار، کالا و مبادله————————– 83

بحران اضافه تولید———————————— 86

ارزش اضافی و مصرفی——————————– 88

چه باید کرد به روایت انگلس—————————- 93

  • نرخ نزولی سود——————————– 129-97

سود سرمایه—————————————- 97

روند تاریخی نرخ سود سرمایه‌ی تجاری و صنعتی به روایت انگلس— 99

مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود————————– 107

تحلیل درست و نتیجه‌گیری غلط مارکس!——————– 110

مبارزه‌ی طبقاتی در تقابل با پوزیتیویسم (تبیین ایگلتون)———– 114

روابط تولید سرمایه‌داری و نزول نرخ سود——————- 122

  • سرمایه در بحران——————————- 188-131

درآمد——————————————- 131

بازگشت به بحران 1929——————————- 133

شاخص‌ها و زمینه‌های بحران 1929———————— 137

وجه مشترک سقوط بازار سهام در سال‌های 1929 و 2008——— 138

ورشکسته‌گی موسسات مالی در سال‌ 1929 و 2008————– 139

زمینه‌های ورشکسته‌گی نهادهای مالی———————– 141

سرمایه‌ی موهوم و سقوط بازار سهام———————– 145

پس از بحران 1929———————————- 150

کینزینیسم و فوردیسم——————————— 151

نقش جنگ در کنترل بحران 1929————————- 157

نهادهای برتون وودز——————————— 159

فروپاشی دولت‌های پیمان ورشو پس از وام‌های صندوق———- 162

صندوق ابزار نئولیبرالیسم (فروپاشی یوگوسلاوی، تجربه‌ی آرژانتین و برزیل) 163

افول سوسیال دموکراسی——————————- 168

تلاش بی‌فرجام نئوکینزین‌‌ها، راه سوم گیدنز——————- 173

جمع‌بندی آرای کینز———————————- 178

سوسیال دموکراسی در بن‌بست—————————- 183

  • دلائل شکست سوسیالیسم اردوگاهی—————– 434-189

اهمیت مساله‌ی شوروی——————————- 189

سوسیالیسم دولتی———————————— 192

چرا سرمایه‌داری دولتی؟——————————- 196

هیلفردینگ ـ سلطان‌زاده، یک جدل نظری——————– 203

سرمایه‌داری دولتی در تئوری بوخارین———————- 211

موضع تروتسکی درباره‌ی سرمایه‌داری دولتی—————— 219

سرمایه‌داری دولتی و فاشیستی از نظر تونی‌کلیف—————- 229

رشد ناموزون و مرکب——————————– 235

انقلاب اکتبر و کمونیسم نظامی————————— 240

در آستانه‌ی نپ———————————— 249

نپ در راستای انکشاف سرمایه‌داری و هدف صنعتی‌سازی——— 252

از راه نپ “پول‌دار” شوید!—————————— 258

توقف نپ و یورش به کولاک‌ها و…———————– 267

بسترهای اصلی عروج بورژوازی روسیه——————— 273

الف. به حاشیه راندن شوراهای کارگری———————– 273

ب. لغو حق اعتصاب———————————- 275

پ. سطح طبقاتی دستمزد——————————- 275

ت. دستمزد فربه و امتیاز حقوقی به نخبه‌گان——————— 279

چند خصلت سرمایه‌داری دولتی شوروی——————— 285

الف. اقتصاد برنامه + بازار——————————- 287

ب. تناقضات سرمایه‌داری دولتی شوروی———————- 295

سوسیالیسم یا صنعتی‌سازی؟—————————– 298

ناسیونالیسم اردوگاهی به جای انترناسیونالیسم کارگری———– 301

عدم انتقال طبقاتی———————————– 304

ظهور بوروکراسی از درون و بیرون نپ——————— 314

راه‌حل‌های پیشگیری از بوروکراتیزه شدن دولت کارگری———- 328

سوسیالیسم در یک کشور و انقلاب زودس!——————- 337

دولت حزب یا شوراها؟——————————- 354

از “سوسیالیسم یا بربریت” کاستوریادیس تا پسامدرنیسم نسبی لئوتار— 366

سوئیزی و راه‌کار انقلاب فرهنگی————————- 375

ولونتاریسم اکونومیستی در نقد بتلهایم———————- 382

قیاس تمثیلیِ لنین، استالین، خروشچف و گورباچف————– 393

از فروپاشی دیوار برلین تا…—————————– 395

پرسترویکا و گلاسنوست پایان راه نیمه تمام——————- 399

نقد سخن‌رانی گورباچف در کنگره‌ی 27——————– 400

سال 1989، سال بد، سال باد—————————– 406

پرسترویکا و تکمیل فرایند فروپاشی———————— 421

پرسترویکا، پاسخ کاپیتالیستی به بحران اقتصاد شوروی———— 428

  • گزیده‌ی منابع——————————— 435
  • فهرست اعلام————————————- 443

جزئیات کتاب

وزن 505 kg
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

505

پدیدآورندگان

محمد قراگوزلو

نوع جلد

شومیز

SKU

94520

نوبت چاپ

یکم

شابک

978-964-351-779-3

قطع

رقعی

تعداد صفحه

448

سال چاپ

1392

موضوع

اجتماعی

تعداد مجلد

یک

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی”