وبلاگ

معرفی کتاب «دربارۀ امر سیاسی»

پس از شدت‌گیری حملاتی تروریستی چون حادثه 11 سپتامبر،  در ادبیات سیاسی دنیا بسیار می شنویم که باید اختلافات سیاسی کنار گذاشته شود و در واقع مبارزه واقعی بین خیر و شر است. اما این برای زندگی سیاسی و اجتماعی چه معنایی دارد؟ آیا یک «راه سوم» فراتر از چپ و راست وجود دارد؟ و اگر چنین است آیا باید از آن بترسیم یا از آن استقبال کنیم؟

این کتاب تامل برانگیز توسط شانتال موف، نویسنده سیاسی شناخته شده جهانی، گزارشی از وضعیت جهانی دموکراسی ارائه می‌کند و مرتبط‌‌ترین اطلاعات را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.

موف با این استدلال که «تفکر راه سوم» لیبرال جنبه‌های اساسی و متضاد ماهیت انسان را نادیده می‌گیرد، بیان می‌کند که جهانی‌سازی بدون گسترش دموکراسی تنها موجب تضعیف قلب مبارز و رادیکال زندگی دموکراتیک می‌شود.

با بازگشت به ارسطو خاستگاه‌‌های تاریخی امر سیاسی را شناسایی می‌کند و با تاملی در قرارداد اجتماعی و عصر روشنگری، استدلال می کند که علی رغم نیات خوبشان، هسته رادیکال زندگی سیاسی را تخت کرده‌اند.

نمونه های معاصری چون جنگ عراق، نژادپرستی و ظهور راست افراطی برای بررسی و تایید نظریه او مطالعه شده اند که این مطالعات موردی نقاط مرجع بسیار موثری برای دانشجویان است.

«درباره امر سیاسی» بحثی پرشور در خصوص آینده سیاست است که به اساسی‌ترین جنبه‌های دموکراسی پرداخته و فضایی برای مطالعات بیشتر ایجاد می‌کند.

نوشتن دیدگاه