وبلاگ

تهاجم فرهنگ غرب به شرق: معرفی مختصر و مفید کتاب «شکسپیر در شوروی»

در صفحه “کتابخانه” روزنامه «سازندگی» طی یادداشتی«شکسپیر در شوروی»  معرفی شده است که در ادامه می خوانید:

 

تهاجم فرهنگ غرب به شرق: معرفی مختصر و مفید کتاب «شکسپیر در شوروی»

 

کتابی که امروز معرفی خواهیم کرد، مجموعه مقاله هایی است تحلیلی از بزرگان اندیشه و شهسواران ادبیات، تئاتر و سینما در اتحاد جماهیر شوروی که هنوز نوین و پربارند و چشممان را به افقهایی شگفتی آور میگشایند و بر دانسته هایمان می افزایند. الکساندر نیکولیوکین در بخشی از مقدمه خود بر کتاب می نویسد: هرچه دلخواهتان است بگویید،«داده ها»، اما، بسی باور کردنی است. از انقلاب اکتبر بیش از پنج میلیون نسخه از آثار شکسپیر به ۲۸ زبان اقوام گوناگون اتحاد جماهیر شوروی اترجمه و منتشر شده است. تنها بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۷ صحنه تئاترهای شوروی ۳۰۰ اجرا از نمایشنامه های شکسپیر را به خود دیده اند. کتاب «شکسپیر» – از مجموعه «زندگی برجستگان» در دو جلد نوشته موروزف- در ۱۰۰ هزار نسخه منتشر شد و خیلی زود به فروش رفت. آثار شکسپیر در چهار جلد به زبان انگلیسی، به کوشش اس دیناموف تفسیر، تدوین و در ۱۹۳۷ در ۱۰۰ هزار نسخه منتشر شد و تا ۱۹۳۹ تمامی نسخهها به فروش رفت که به لحاظ کتاب شناختی اتفاقی است نادر. مجموعه کارهای شکسپیر در هشت جلد به زبان روسی در ۲۲۵ هزار نسخه توسط ایسکوستوو انتشار یافت و همه نسخه ها از طریق حق اشتراک (آبونمان) فروخته شد. سوناتهای شکسپیر، به علت ترجمه شان توسط ساموئل یاکوولویچ مارشاک فقید، هر زمان که چاپ و منتشر میشد چون آب در شن نایاب میشدند. یک روز صبح اول وقت قفسه های یک کتاب فروشی را زیر و رو کردم و وقتی سوناتها را نیافتم و از اینکه به این زودی تمام شده بودند غرولند سر دادم، فروشنده زن جوان برآشفته سویم چرخید و گفت «پس چی؟ خب شکسپیره دیگه!» باید چهره اش را میدیدید. از سویی آکنده از تحقیر خریداران مزاحم و از سوی دیگر سرشار از درک اهمیت سوناتهای شکسپیر؛ آثاری که مردم مسکو سراسر شهر را زیر پا می گذاشتند تا به محض باز شدن کتاب فروشی ها خریداری کنند. شکوه این بزرگ مرد انگلیسی از درون چشمان آن زن جوان کتاب فروش – بسیار آگاه به ارزش واقعی ویلیام شکسپیر – بر من تابیدن گرفت.

بدیهی است که شکسپیر در روسیه پیش از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ نیز از جایگاه والایی برخوردار بود. نخستین ترجمه های آثار او در میانه سده هجدهم صورت گرفت. اما تنها علت شهرت شکسپیر در سراسر روسیه فراهم شدن تدریجی زمینه ای جهت پذیرش واقعی و عمومی نبوغ او، پس از ۱۹۱۷، به عنوان بخشی از گسترش پرخروش فرهنگ چندملیتی اتحاد جماهیر شوروی بود.

https://negahpub.com/shop/litrature/reviews/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%88%db%8c/

 

موسسه انتشارات نگاه

نوشتن دیدگاه