وبلاگ

سنگی بر روی بافه آخرین رمان علی محمد افغانی است که نگارش آن در سال 1382 به پایان رسید

.

.

.

خرید کتاب از طریق لینک زیر:

https://negahpub.com/shop/fictions/%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%87/

نوشتن دیدگاه