وبلاگ

زیتون اثر دیو اگرس با ترجمه فاطمه باقری و حمید ورمزیاری منتشر شد

زیتون روایت واقعی از  توفان کاتریناست . قهرمان اثر یک تعمیرکار خانه و مهاجر سوری است . مسلمان است و پس از وقوع توفان ، همسر و فرزندانش را راهی محلی امن می‌کند و خودش برای کمک رسانی در محل می‌ماند . اما سرنوشت او را نظامی‌هایی با رفتاری فاشیستی به سوی زندان و آزار رقم می‌زنند . کتاب ، روایت واقعی یک انسان مهاجر در آمریکاست و آن حس‌بدبینی و نفرت سرشاری که سال‌ها بر ذهن غربی‌ها نسبت به اهالی خاورمیانه وآفریقا حاکم شده است .

لینک خرید کتاب :

https://negahpub.com/book/%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-78/

نوشتن دیدگاه