وبلاگ

چهره ای خالی از سکنه مجموعه داستان ایرانی

چهره ای خالی از سکنه اولین مجموعه از نویسنده جوان و با استعداد مجید صابری است

این کتاب در برگیرنده داستانهایی است که به تنهایی شخصیت ها و وجوه هویتی نادیده گرفته آنها می پردازد.

شخصیت های این داستانها مخاطب را با دنیای ذهنی عاطفی خود همراه می کند تا جهان را برای لحظاتی هم که شده از چشم آنها ببینند.

 

نوشتن دیدگاه