وبلاگ

سه شنبه این هفته کتاب فرهنگ دانشنامه کارا با 21 درصد تخفیف خریداری کنید

این اثر فرهنگ محض نیست، بلکه بیش از پانزده هزار مدخل دانشنامه‌اى / دایره‌المعارفى دارد که عمدتآ مبتنى بر ویراست یک جلدىدانشنامه بریتانیکا است. (همچنین از دانشنامه‌هاى دیگر مانند دایره‌المعارف فارسى ــ به سرپرستى دکتر غلامحسین مصاحب ــ و دانشنامه دانش گستر ــ به سرپرستى دکتر على رامین، کامران فانى و مهندس محمد على سادات ــ و چندین مرجع دیگر بهره گرفته است).

جلد آخر آن خود اثرى مستقل و در عین حال متصل به مجلَّدات اصلى است. و شامل بیست و شش هزار و چهار صد اصطلاح از واژگان 60 رشته علمى / فنى / فلسفى / دینى / هنرى و غیره است. واژه‌هاى هر رشته را صاحبنظر همان رشته انتخاب کرده است. نام این جلد ‘تکمله / واژگان تخصصى` supplement (technical vocabulary) و خود پیشگفتار مستقل، همراه با فرهنگواره زندگینامه‌هاى واژه‌نگاران دارد. این تکمله جبران کننده کمبود واژگان تخصصى در متنفرهنگ ـ دانشنامه کارا است. اصولا فرهنگ‌هاى عمومى، از جمله آنچه معرفى کردیم، لغات تخصصى اندک دارند.

 

https://negahpub.com/book/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7/

نوشتن دیدگاه