پول

ساکار همان «اریستید روگنِ» دارایى خانواده‌ى روگن، همان روزنامه‌نگار فرصت‌طلبِ ارقه‌اى است که به خیال پیروزى نزدیک جمهورى‌خواهان، دم از جمهورى و مخالفت با سلطنت مى‌زند و سپس همین که با کودتاى شارل لویى ناپلئون برادرزاده‌ى ناپلئون اول ورق برمى‌گردد و جمهورى و جمهورى‌خواهان به محاق سرکوب و خوارى مى‌افتند پوستین مى‌گرداند و به یارى برادر وزیرش عالى‌جناب اوژن روگن به یک دست راستى دو آتشه و هواخواه پر و پا قرص امپراتور بدل مى‌شود. اریستید در سهم سگان شکارى پس از مرگ رقت‌بار همسرش آنژل (که ماکسیم حاصل همین پیوند است) با دختر جوان آبرو باخته اما ثروتمندى به نام رنه ازدواج مى‌کند، دختر در طى ماجراهایى مى‌میرد و ساکار از این ازدواج نیز بهره‌اى کلان مى‌برد.

اما در رمان پول هنگامى با ساکار روبه‌رو مى‌شویم که ورشکسته است و در پى تأسیس بانکى است که بعد انیورسال نام مى‌گیرد و قرار است پشتوانه‌اى مالى براى استثمار گسترده‌ى خاورمیانه فراهم آورد و از این رو به سفته‌بازان سودهاى آنى و کلان وعده مى‌دهد.

لینک خرید کتاب :

https://negahpub.com/book/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%89/

نوشتن دیدگاه