وبلاگ

پایان نمایشگاه کتاب سی‌ام

پایان نمایشگاه کتاب سی‌ام

نمایشگاه سی‌ام در زیر باران دلپذیر بهاری و استقبال گرم کتاب‌دوستان به آخر آمد.
انتشارات نگاه باز هم با گرمای دستان و مهر چشمانتان رونق داشت و شادیم که در دل این همه دوستدار کتاب برای خود جایی داریم. امیدواریم همراهی گرم و راهگشای شما ما را در ادامه راه مددرسان باشد. و بتوانیم همه ساله با دستان پر از کتاب در انتظارتان بمانیم.

 

مؤسسۀ انتشارات نگاه

نوشتن دیدگاه