وبلاگ

یک جمله در مورد بهمن شعله‌ور

17 بهمن تولد بهمن شعله‌ور

شاید یک جمله برای بیان عجوبه و نابغه بودن این شخص کافی باشد:

بهمن شعله‌ ور در سنین هجده و نوزده سالگی خشم و هیاهو ویلیام فاکنر و سرزمین هرز تی. اس. الیوت را به فارسی برگرداند.

 

 

نوشتن دیدگاه