وبلاگ

روزشمار اوریانا فالاچی

۲۹ ژوئن تولد اوریانافالاچی در شهرِ فلورانس ايتاليا. پدرش نجار و از رهبران نهضتِ مقاومتِ ضدِ فاشيست و مادرش خانه‌دار بود
:1944 پيوستن به پارتيزان‌ها و جنگ در جبهه‌ى ضدِ فاشيستى.
:1950 آغازِ فعاليتِ مطبوعاتىِ در روزنامه‌ى ايل‌ماتينو دليتالياچنتراله.
:1958 انتشارِ كتابِ هفت گناهِ هاليوود.
:1961 انتشارِ كتابِ جنسِ ضعيف.
:1962 انتشارِ كتابِ پنه‌لوپه به جنگ مى‌رود.
1963 انتشارِ كتابِ لايم لايت و خودپرست‌ها.
:1965 انتشارِ كتابِ اگر خورشيد بميرد.
:1967 فعاليت به عنوانِ خبرنگارِ جنگى در جنگ‌هاى ويتنام، هند و پاكستان، خاورميانه و آمريكاى لاتين.
:1968 ضرب و جرح و اصابتِ سه گلوله به وى توسطِ ارتشِ مكزيك.
:1969 انتشارِ كتابِ زنده‌گى: جنگ و ديگر هيچ.
:1970 انتشارِ كتابِ آن روز در ماه.
:1972 دريافتِ جايزه‌هاى سنت وينسنت و بانكارلا براى كتابِ زنده‌گى: جنگ و ديگر هيچ.
:1973 آشنايى با آلساندرو پاناگوليس مبارزِ يونانى و ارتباطِ عاطفى ميانِ آن دو كه بعدها در كتابِ يك مرد به شرحِ آن پرداخت.
:1974 انتشارِ كتابِ مصاحبه با تاريخ.
:1975 انتشارِ كتابِ نامه به كودكى كه هرگززاده نشد.
:1976 مرگِ مشكوكِ آلساندرو پاناگوليس در حادثه‌ى راننده‌گى.
:1979 انتشارِ كتابِ يك مرد. دريافت جايزه‌ى ويارِجّو براى همين كتاب.
:1990 ابتلا به سرطانِ سينه.
:1992 انتشارِ كتابِ انشاالله.
:1993 دريافت جايزه ى آنتيب براى كتابِ انشاالله.
:2001 انتشارِ كتابِ خشم و غرور.
:2004 انتشارِ كتابِ مصاحبه‌ى اوريانافالاچى با اوريانافالاچى و نيروى برهان.
:2005 پس از سال‌ها اقامت در آمريكا، بازگشت به ايتاليا براى معالجه‌ى بيمارى. دريافتِ جايزه‌ى تيلر از مركزِ مطالعاتِ فرهنگِ عامه‌ى نيويورك. دريافتِ مدالِ طلايىِ شهرِ ميلان و دريافت مدالِ ملىِ آموزش و پرورشِ ايتاليا.
:2006 15 سپتامبر. درگذشت در شهرِ فلورانس.

 

 

برای خرید و بررسی آثار اوریانا فلاچی از لینک‌های زیر استفاده کنید:

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

جنس ضعیف

نوشتن دیدگاه