وبلاگ

میزبانی با کتاب

یازده روز میزبان گرمای حضور آشنا و قدمهای مشتاقتان بودیم ، حمایت و همراهیتان خستگی یک ساله ی ما را به در برد و استقبال شیرین تان از غرفه و کتابها یاد آورمان شد که باید بیش و بیشتر بکوشیم ، تا سال بعد پربارتر پذیرای مهربانی نگاهتان باشیممؤسسۀ انتشارات نگاه با افتخار قدر دان حضور تک تک همراهان عزیز و همیشگی اش بوده و هست .

به زودی کمپین ها و جشن امضا های اینترنتی این مجموعه از طریق همین سایت اطلاع رسانی می شود .

نوشتن دیدگاه