وبلاگ

انتشار کتاب جدیدی از سوی نشر نگاه، به کوشش فرید مرادی:

گذشته چراغ راه آینده است” یکی از مهمترین کتاب های تحلیلی درباره سال های حساس 32 – 1320 در ایران است. سال هایی که بسیاری وقایع و حوادث سیاسی در ایران وقوع یافت و جنبش آزادی خواهی ملی که روح آن در ملی شدن صنعت نفت تجلی یافت در ایران به میزان وسیع بروز و ظهور یافت. کتاب بر اساس اسناد و مدارک مفصل و بررسی دقیق نشریات و مطبوعات آن سال ها بر تاریخنگاری تحلیلی مبتنی است و از این جهت تا امروز منبعی یگانه و بی بدیل در زبان فارسی به حساب می آید که می تواند در هر پژوهش تاریخی قابل مراجعه باشد.

نویسنده ی پژوهشگر و محقق آن که سخت انزواجوست و روی نهان داشته، هرگز نخواسته تا نامش زینت بخش کتاب مهم و تاثرگزارش گردد. بسیاری را سال ها گمان بر این بود که کتاب توسط سازمانی سیاسی (جامی) تالیف شده و این هم از فروتنی های شگفت انگیز زمانه ماست که نویسنده ی کتابی چنین مهم، همچنان می خواهد پوشیده نام باقی بماند.

به هر حال کتاب در آغاز نیمه دوم دهه پنجاه شمسی در خارج از کشور چاپ شد و از همان روزها تبدیل به یکی از منابع معاصر ایران گشت. علاوه بر چاپ های معروف جلد سفید، دو چاپ دیگر از آن به شکلی روشمند در دهه شصت توسط انتشارات نیلوفر پیراسته و با نمایه های مفید دیگری در دهه هفتاد شمسی توسط انتشارات ققنوس با ویرایش و البته بدون نمایه، به چاپ رسیدند.

یکی از مهمترین امور در چاپ کتاب های پژوهشی و تحقیقی، داشتن نمایه های مختلف برای آن است که کار پژوهشگر علاقمند را تسهیل می کند. پس انتشارات نگاه در این راستا ضمن ویراش امروزین متن کتاب، نمایه های مختلفی برای آن فراهم نموده است. این مهم با کوشش آقای فرید مرادی، نخستین بار است که به این روش برای اثری تهیه می شود.
امیدواریم با نظر قبول محققان و علاقمندان به تاریخ مواجه شود.

این کتاب 807 صفحه ای با جلد گالینگور و قطع وزیری، به قیمت 40000 تومان از سوی انتشارات نگاه منتشر شده است.

نوشتن دیدگاه

X