وبلاگ

از یونان باستان تا سرمایه‌دارى مدرن

جرج نواك (1992-1905) در سال 1933 به جنبش سوسیالیستى در ایالات متحده پیوست و یك عضو و رهبر حزب كارگران سوسیالیست تا مرگ خود باقى ماند. نواك به‌عنوان دبیر كمیته‌ى آمریكایى بررسى دفاع از لئون تروتسكى براى سازمان دادن كمیسیون تحقیق رسیدگى به اتهاماتى كه در محاكمات استالینى مسكو به وى وارد شده بود یارى رساند. او نقش برجسته‌اى در دفاع از آزادى‌هاى مدنى و حقوق مدنى از جمله علیه اقامه‌ى دعواى مشهور علیه جاسوسى اف.بى.آى و توقف فعالیت وى كه حزب كارگران سوسیالیست در 1986 در آن پیروز شد ایفا كرد. او در دفاع از انقلاب كوبا و علیه جنگ در ویتنام نیز فعال بود.

از دیگر آثار او «مقدمه‌اى بر منطق ماركسیستى»، «بنیادهاى ماتریالیسم»، «فلسفه‌ى تجربه‌گرا (امپرى‌سیسم) از لاك تا پوپر» است كه دو رساله‌ى اخیر به ترجمه‌ى پرویز بابایی به فارسى انتشار یافته است.

فهرست مطالب این کتاب به قرار زیر است:

بخش I. شكل‌هاى پیشاسرمایه‌دارى دموكراسى سیاسى
1. پیروزى در یونان
2. شكست در روم
3. دموكراسى در جماعت‌هاى تعاونى قرون وسطا

بخش II. ظهور و سقوط دموكراسى بورژوایى
4. وظایف و نیروهاى انقلاب‌هاى بورژوایى
5. دستاوردها و محدودیت‌هاى انقلاب‌هاى بورژوایى
6. ایدئولوژى دموكراسى بورژوایى
7. تحول پارلمان‌گرایى
8. دموكراسى پارلمانى در بحران
9. بناپارتیسم، دیكتاتورى نظامى و فاشیسم

بخش III. گسترش دموكراسى در ایالات متحده
10. دو سنّت در دموكراسى آمریكایى
11. واقعیت‌هاى دموكراسى آمریكایى
12. چگونه مى‌توان از دموكراسى دفاع كرد و آن را گسترش داد

بخش IIII. مسایل و چشم‌اندازهاى دموكراسى پساسرمایه‌دارى
13. سوسیالیسم و دیوان‌سالارى
14. مبارزه‌ى مستعمرات براى دموكراسى
15. چشم‌اندازهاى دمكراتیك یك امریكاى سوسیالیست

كتاب‌شناسى

نوشتن دیدگاه