وبلاگ

«گل‌های دوزخی » شارل بودلر

 عشق تو را بدل به فریادى مى‌كنم

 اى كه تنها تو را دوست مى‌دارم
ز ژرفاى تاریكْ مغاكى كه در آن
دل‌ام در افتاده است؛
اینجا غمین دنیایى‌ست،
افق‌اش از جنس سُرب و ملال
و بر خیزاب‌هاى شب‌هایش
كفر و خوف
دستادست
غوطه مى‌خورند.
 خورشیدى یخین بر فراز شش ماه پرسه مى‌زند
و شش ماه دگر
همه شولاى تاریكى‌ست گسترده
بر سردى خاك
بارى
دیارى‌ست سخت غمین‌تر ز سرزمین‌هاى سترونِ قطب؛
نه جانورى، نه نهرى
نه جوانه‌اى، نه جنگلى!
هر آینه هیچ وحشتى هرگز سهمگین‌تر نبوده است
ز سنگدلىِ سردِ این آفتاب بلورین
و این شبِ سترگ كه به آشوبِ ازل مى‌ماند
 بسى رشك مى‌برم بر آن پست‌ترینِ جانوران
كه مى‌توانند در آغوش خوابى ابلهانه غرقه شوند
و به آهستگى
كلافِ رشته‌هاى زمان را
پنبه كنند.
«گل‌های دوزخی » مجموعه اشعار، شارل بودلر با ترجمه نیما زاغیان در 464 صفحه,  جلد سخت,  به قیمت 29000 تومان توسط انتشارات نگاه منتشر شد.

نوشتن دیدگاه